UDRUGA POSLODAVACA
Zaostala zakonska odredba iz socijalizma nepotrebno koči ulaganja
Manager BiH 20 veljače, 2024
Izvor fotografije:
Ilustracija Manager.ba

Udruženje poslodavaca u FBiH iniciralo je kod Federalnog ministarstva pravde izmjene Kaznenog zakona FBiH s ciljem njegovog usklađivanja sa zakonodavstvom EU. 

 

U skladu sa Rezolucijom Europskog parlamenta iz 2012. godine, kojom su pojedine odredbe preuzete iz zakona bivše Jugoslavije označene kao sporne i štetne za privatne poduzetnike, ove odredbe davno su izmijenile države regije, ali i Republika Srpska. One se primjenjuju još samo u FBiH.

Radi se o članku 383., kojim se utvrđuje odgovornost za kazneno djelo zlouporaba položaja ili ovlasti od strane "službene ili odgovorne" osobe, pojašnjava direktor Udruženja poslodavaca u FBiH Mario Nenadić, te dodaje kako bi iz ovog člana trebalo brisati odgovornu osobu, te precizirati odgovornost službene osobe koja iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlasti ili ne obavljajući svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom imovinsku korist, drugome nanese štetu ili teže povrijedi prava drugoga.

- Vrlo neobična situacija. Kako bi ovo brisanje imalo smisla potrebno je uvrstiti novi član 241a u postojeći kazneni zakon, a to su kaznena djela protiv gopspodarstva, poslovanja i sigurnosti platnog prometa. 

Taj član bi trebao precizirati odgovornost za službenu osobu koja, s ciljem pribavljanja imovinske koristi sebi ili drugome, prouzrokuje pravnu štetu pravnoj osobi čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini brine. Suština je kako Kazneni zakon ne tretira pitanje zlouporabe povjerenja uprave prema vlasnicima i ne pruža odgovarajuću pravnu zaštitu imovine gospodarskih društava. 

Kao članak iz razdoblja socijalizma i drugačije pravne i stvarne logike i sistema vlasništva, u kojoj je imovina poduzeća bila uglavnom u društvenom vlasništvu, on je danas neprimjenjiv na kompanije s većinskim privatnim kapitalom – kaže Nenadić za Avaz.

Dodaje kako ovakva ozbiljna neažurnost u zakonodavstvu stvara pravnu prazninu i povećava nesigurnost stranih investitora, te ima ozbiljne posljedice po obim posebno stranih ulaganja.

- Člankom koji je na snazi, čak i direktor poduzeća, čiji je stopostotni vlasnik, može biti osumnjičen kako je zlouporabio položaj i ostvario korist iz imovine društva koje je njegovo. 

Želimo da se sistem ažurira i prilagodi potrebama modernog uređenja i europskim standardima i odmah prekine sa podizanjem optužnica za zlouporeau položaja po ovom osnovu u privatnim i poduzećima s većinskim privatnim vlasništvom, te obustave kazneni postupci koji su u tijeku. 

Republika Hrvatska je ove odredbe izmijenila još 2007. godine, pred proces integracije u europsko društvo i jasno naglasila kako nema nikakve dvojbe kako kaznena djela zlouporabe položaja treba temeljito reformirati na način da se ona ukinu i uvede kazneno djelo koje će obuhvatiti sve zlouporabe koje počine osobe kojima je povjerena briga nad imovinom pravnih subjekata. 

Sva druga kaznena djela koja su neraskidivo vezana za službene dužnosti trebaju se opisati kao kaznena dijela koja se odnose na službene osobe koje, s ciljem da sebi ili drugome pribave protipravnu imovinsku korist, prouzrokuje imovinsku štetu pravnoj osobi čije interese zastupa ili o čijoj imovini brine - ističe Nenadić.

Nastavak europskog puta BiH podrazumijeva i donošenje niza novih i izmjene postojećih zakona, kako bi se domaće zakonodavstvo uskladilo s pravnom stečevinom EU i, pored ostalog, osigurala pravna sigurnost i bolji ambijent za investiranje i poslovanje. 

Iz UP FBiH ističu kako puno rade kako bi postali partneri vlastima u uređenju ovih pitanja


Manager.ba

Najnovije vijesti
Video
IVICA JAKIĆ
Od fotografa glazbenih zvijezda do vizionara goriva budućnosti
JELENA ČAČULOVIĆ, WELTPLAST
Tvrtku tretiramo kao dijete u obitelji
PREDRAG ČOVIĆ, PREMIJER ZHŽ
Vratite se ovdje