pravo

Kako naplatiti potraživanja - teoretski i praktični osvrt

Potraživanja se mogu podvest pod jedan zajednički nazivnik, a to jeste određena imovinska korist koju vjerovnik potražuje od dužnika, na temelju nekog pravnog odnosa. 

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati društvo u BiH?

 

Prema Zakonu o ovršnom postupku FBiH: potraživanje označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje. 

Postupak naplate potraživanja možemo odvojiti u dvije  faze: izvansudska i sudska.

Hrvatski

Kako osnovati društvo u BiH?

Drugi oblik poslovanja jeste osnivanje društva.

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako osnovati obrt u BiH?

 

Društvo može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika: a) društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću; b) komanditno društvo; c) dioničko društvo; d) društvo s ograničenom odgovornošću. Imamo tzv. društva osoba i društva kapitala (prva dva gore navedena su društva osoba, druga dva društva kapitala).

Hrvatski