Zemlje svijeta

Znate li koje su to zemlje u kojima se najmanje radi, najviše uživa i najduže živi?

Balans između poslovnih obaveza i privatnog života sve se više ističe kao važan faktor.

Trebalo bi da mislite i o tome dok sanjarite o preseljenju u zemlju idealnu za život, jer nekad stvari nisu baš kao što nam izgledaju sa distance.

Postizanje idealne ravnoteže nije jednostavno, pogotovo kada imamo u vidu način i troškove života u velikim gradovima. Ako vas zanima koji narodi uspijevaju najbolje da uklope svoj posao i slobodno vrijeme, pogledajte rezultate nove studije u nastavku.

Hrvatski