OKOLIŠNO, DRUŠTVENO, KORPORATIVNO
Što je to ESG i kako utječe na poslovanje
Manager Svijet 12 svibnja, 2024

ESG je akronim od riječi "Enviromental, Social and Governance" (okolišno, društveno i korporativno upravljanje). Označava tri ključna faktora mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja tvrtke ili investicije.  

 

Okolišni faktori vezani su uz izravan ili neizravan utjecaj poslovanja na prirodni okoliš (klimatske promjene, zagađivanje okoliša, iskorištavanje prirodnih resursa, odlaganje otpada, energetska učinkovitost...).

Društveni faktori vezani su uz izravan ili neizravan utjecaj poslovanja na interesne skupine u pogledu univerzalnih vrijednosti (uvjeti rada, odnosi sa zajednicom, ljudska prava, raznolikost…).

Upravljački faktori odnose se na procese, regulaciju i institucije koje utječu na upravljanje, administriranje i kontroliranje poduzeća (politike i prakse plaća i nagrađivanja, neovisnost izbora članova uprave…)


ESG faktori postaju sve važniji za poslovna odlučivanja i investicije. Održivo poslovanje postaje i zakonska obveza, ali i važan korak ka poboljšanju korporativnog imidža, reputacije i unaprijeđenju poslovanja.

Banke i investitori također obraćaju pažnju na usklađivanje sa ESG kriterijima. Vrlo rado ulažu novac u projekte takvih poduzeća. Odgovorne tvrtke tako imaju mnogo lakši pristup financiranju. Privlače investitore koji se fokusiraju na održive i odgovorne investicije i jasno postavljene ESG strategije i ciljeve.


Utjecaj na reputaciju i brend

Poslovne aktivnosti koje se oslanjaju na ESG standarde mogu poboljšati reputaciju kompanije i izgraditi pozitivan brend. Potrošači sve više preferiraju kompanije koje pokazuju društvenu odgovornost i brigu za okoliš.


Održivost poslovanja

Integracija ESG faktora u poslovanje pomaže kompanijama identificirati i upravljati rizicima poput regulatornih ograničenja, klimatskih promjena ili socijalnih nemira. Kompanije koje uspješno upravljaju ovim faktorima često imaju održivije poslovanje na dugi rok.


Prilika za inovacije

Fokusiranje na ESG faktore može potaknuti inovacije i efikasnost u poslovanju. Primjerice, ulaganje u obnovljive izvore energije ili smanjenje emisija plinova može dovesti do novih tehnologija i efikasnijih procesa proizvodnje.


Procjena rizika

Investitori sve više prepoznaju važnost ESG faktora u procjeni rizika i povratu ulaganja. Fondovi koji se fokusiraju na ESG kriterije privlače sve veći kapital, a investitori sve više traže transparentnost i odgovornost od kompanija u koje ulažu.


Regulatorni trendovi

Regulatorne agencije diljem svijeta sve više zahtjevaju od kompanija izvještavanje o svojim ESG praksama i rizicima. Kompanije koje ne usklade svoje poslovanje s regulatornim zahtjevima mogu biti izložene pravnim i financijskim posljedicama.


Društvena odgovornost

Kao dio šire društvene odgovornosti, kompanije sve više prepoznaju svoju ulogu u promociji održivosti i rješavanju društvenih problema. Investitori sve više podržavaju kompanije koje demonstriraju svoju angažiranost u rješavanju globalnih izazova.


Manager.ba

Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim