Ekologija

2

  • Da li ste primijetili nove kontejnere za električni otpad u Sarajevu? Građani mogu besplatno odložiti svoj e-otpad u kontejnere koji se nalaze u Općini Novo Sarajevo na lokacijama:• ...