ZEOS EKO SISTEM
E-transformer dolazi u Sarajevo!
Manager.ba BiH 30 studenog, 2017

U petak, 01. prosinca 2017. godine u Sarajevo dolazi edukativno, multimedijalno, super vozilo E-transformer.

Vozilo će biti na području Općine Novo Sarajevo u sklopu projekta Naviku usvojimo – EE otpad odvojimo, kojeg provode U.G. Centar za okolišno održiv razvoj i ZEOS eko-sistem d.o.o.

Trajanje posjete vozila: od 1. do 7. prosinca 2017. godine.
Vrijeme posjete: od 09:00 do 15:00
Lokacija: Vilsonovo šetalište (Ljetna pozornica kod Zemaljskog muzeja), a 05. prosinca ispred OŠ Grbavica II (u blizini Međunarodnog centra za djecu i omladinu).

Za grupne posjete potrebno se prijaviti putem e-maila: [email protected] ili putem kontakt telefona 033 628 606.

Posjeta je besplatna! 

Svrha posjete E-transformera je na prvom mjestu zabava za učesnike, zatim edukacija i podizanje svijesti kroz video prezentaciju i razgledanje kreativnih radova od e-otpada unutar vozila, te ukazivanje na obvezu odvojenog i pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada u specijalne kontejnere koji će biti instalirani na području Općine Novo Sarajevo. 

E-otpad se klasificira u kategoriju opasnog otpada te zahtijeva posebnu pažnju i odvojeno odlaganje u odnosu na ostali komunalni otpad.

Video o E-transformeru možete pogledati na ovdje.  

U električni i elektronski otpad spadaju aparati, uređaji i igračke koji su radili uz pomoć električne energije ili baterija.

Više informacija na www.zeos.ba

Povezani članci

1