Digitalni marketing

2

  • S razvojem marketinga, kako njegove teorije tako i prakse, razvila se i integrirana marketinška komunikacija. Upravljanje marketingom je proces koji usmjerava marketing aktivnosti poduzeća u...
Prodaja i menadžment

2

  • Prakticiranjem istinskog liderstva stvaraju se povoljni uslovi za uspjeh ljudi i organizacija u specifičnim izazovima. Uspjeh na koji se misli u ovom kontekstu ne odnosi se samo na ostvarenje cilja,...
Lifestyle

2