"PREPORODIO VRŠAC"
Drašković se iz Hercegovine okreće Banatu
Manager Regija 16 veljače, 2024
Izvor fotografije:
SL portal

Skupština grada Vršca prihvatila je incijativu vlasnika Swissliona, Rodoljuba Draškovića, za promjenu Plana detaljne regulacije, kojom se osiguravaju uvjeti za razvoj dijela grada na izlazu ka Vršačkim planinama. 

 

Uređenjem plana detaljne regulacije za vinogradarski kompleks i pristupni put k Vršačkim planinama, građevinsko zemljište pretvara se u kompleks eko-turističkih i sportsko rekreacijskih sadržaja s pristupnim prometnicama.

Realizacija investicija je uveliko u tijeku.

Završen je kompleks Helvecija, prestižno zdanje koje okuplja svijet umjetnosti, kulture i poslovni svijet. Mediji pišu kako se radi o atrakcija koja je do sada bila nezamisliva za državu Srbiju. 

Podignuto je novih 250 ha vinograda i revitalizirano još toliko. Izgrađena je najmodernija vinariju u Europi.

U tijeku je izgradnja zadužbine-dvorca, posvećenog slavenskoj Boginji ljubavi, ljepote i proljeća. 

 

 

Rodoljub Drašković je osnovao Ligu slobodnih umjetnika i na njih prenosi zadužbinu-dvorac.

Na obroncima karpata paralelno niču ogledne farme, restorani i svi prateći sadržaji za suvremeni turizam. U tijeku je restauracija vinogradarskih kuća koje su u funkciji vikend odmarališta, kao i izgradnja hotela s vinskim podrumima, salonima, apartmanima.

U dogovoru sa upravom Grada Vršca, na lokaciji koja se proteže od podnožja do vrhova Vršačkih planina, na površini od 180 ha Drašković namjerava izgraditi eco-resort sa zatvorenim vodenim parkom, koji će biti u funkciji 365 dana u godini, te sportskim sadržajima za odmor i rekreaciju i smještajnim kapacitetima za turiste.

 

 

Dogovoreno je kako će grad Vršac izgraditi infrastrukturu i nositi obveze rješavanja komunalne infrastrukture. Sve ostalo je posao Rodoljuba Draškovića.

Realizacija svih ovih projekata je dogovorom ograničena na 4 godine.

-Na svakom koraku se osjeća zadovoljstvo građana što se Drašković vratio i pokrenuo sveukupni razvoj grada Vršca, a danas je na njegovim projektima angažirano više od 70 tvrtki. Kako sam kaže svoje poslovne aktivnosti u Trebinju, odnosno Hercegovini privodi kraju i vraća se u Vršac, koji mu je osigurao sve uvjete za realizaciju svoje vizije razvoja grada Vršca - prenosi SL Portal.

 

Manager.ba

Najnovije vijesti
Video
IVICA JAKIĆ
Od fotografa glazbenih zvijezda do vizionara goriva budućnosti
JELENA ČAČULOVIĆ, WELTPLAST
Tvrtku tretiramo kao dijete u obitelji
PREDRAG ČOVIĆ, PREMIJER ZHŽ
Vratite se ovdje