strategija

FBiH će mladima jamčiti posao nakon četiri mjeseca na "birou"

 

Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić najavio je strategiju zapošljavanja koju je usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

 

Riječ je o strategiji za sedmogodišnje razdoblje, a za njeno konačno usvajanje treba je potvrditi Dom naroda Parlamenta FBiH.

Federacija BiH, kao i veći dio regije, suočava se s nepostojanjem kvalitetnih politika zapošljavanja, kao i sve većim odlivom kvalitetne radne snage, što je dugoročni problem, posebno ako se u obzir uzmu i negativni demografsko-populacijski trendovi.

Hrvatski

3 razloga zašto je Jeff Bezos tako produktivan

Jeff Bezos, najbogatija osoba na svijetu, CEO Amazona, vlasnik Washington Posta i osnivač 2 milijarde $ vrijednog fonda za pomoć obiteljima bez doma i formiranje nove mreže predškolskih ustanova u područjima s niskim prihodima.

Pomislili ste kako Bezos s radom počinje prije zore, dnevno obavi više od 10 sastanaka i svakog tjedna donosi važne odluke.

Hrvatski

SEE Link i RBI postaju strateški partneri

SEE Link, zajednička platforma za trgovanje koja trenutno obuhvata sedam berzi u Jugoistočnoj Evropi (JIE), namjerava lansirati inovativno rješenje za poravnanje prekograničnih transakcija trgovanja razvijeno od strane Raiffeisen Bank International (RBI) sa sjedištem u Beču.

U tu svrhu predstavnici osnivača platforme, Zagrebačke, Bugarske i Makedonske berze, te SEE Linka sa sjedištem u Skoplju su u Beču, potpisali Memorandum o razumijevanju sa RBI.

Hrvatski

Marketing novoosnovanih poduzeća – greške i savjeti

Nova preduzeća i novi poslovni poduhvati suočavaju se sa mnogobrojnim izazovima tijekom početnog perioda, prije svega potrebno je riješiti administrativne probleme, financirati početna ulaganja, uspostaviti logistiku i infrastrukturu i riješiti sva pitanja ljudskih resursa. Mnogo pitanja, mnogo posla i mnogo odluka, iako novo preduzeće još nije počelo ni sa radom, ni sa proizvodnjom, ni sa prodajom.

Hrvatski

Marketing strategija novog doba

Budući da imamo mnogobrojne autore koji definiraju strategiju, i budući da definicija strategije ovisi prije svega od industrije na koju se odnosi, konkretnih poslovnih aktivnosti kojima se subjekt bavi ali i od pogleda samog autora, nema konkretne definicije koja bi obuhvatila sve smjernice i sva koorporativna iskustva.

Hrvatski