Financijski laboratorij

DIGITALNI ALATI POSLOVANJA: CRM - program upravljanja odnosima sa klijentima

Digitalni alati poslovanja u MSP
Jedna od osnovnih zadaća u ovom segmentu poslovanja jeste imati pravovremene informacije, pojačati kontrolnu funkciju, a sve sa ciljem stabilnosti poslovanja i unaprjeđenja postojećeg modela, te u konačnici, i održavanje trke sa tržištem.

Jedan od osnovnih softvera koji se koristi jeste CRM.

Hrvatski

Izazovno poslovno okruženje pozitivno utiče na kvalitetu kadrova

Kontroling u MSP-u

Prilikom definiranja naslovne uloge, moramo imati na umu da se u slučaju MSP segmenta radi o manjku ukupne organiziranosti, bez jasne uprave. Jasan je pritisak/stav vlasika i direktora o centrima moći, ali definitivno prvo polje koje će doživjeti veću transformaciju jesu financije, možda i konkretnije kontroling.

Hrvatski

POSLOVNI NASLJEDNICI: Odluke koje će imati značajne efekte na poslovanje

Iako je spomenuta tematika posmatrana iz nekoliko uglova, nedavno istraživanje je vraća u žižu javnosti. Naime, njemački KFW je objavio istraživanje na lokalnom tržištu, gdje je statistika rezultata da oko 850.000 kompanija malog i srednjeg poduzetništva čeka promjenu vlasnika u narednih nekoliko godina.

Smjena generacija

Hrvatski

Nedostaci u MSP se vrlo lako mogu pretvoriti u prednosti

Poslovni procesi u MSP

Prema najkorištenijoj, osnovnoj definiciji, poslovni proces je niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse kompanije, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istovremeno ostvarivanje neke vrijednosti (Davenport, 1993.). 

Kompanija, kao i privatni dio naših života, u svakodnevnim aktivnostima ima mnogo internih i ekternih procesa, ali i adaptacije započetih procesa.

Karakteristike procesa

Hrvatski

Promjene, modusi i momenti istih

Nebrojeno puta je ponovljeno, postalo dio dnevne rutine, da su promjene neizbježne. Sa druge strane klasična, pomalo inanta i cinična (svojstveno Balkanu) izreka kaže: „Za praviti posao i porodicu nikad nije vrijeme“. Digitalizacija, totalno novi pogledi na svijet, posao, marketing, sve je to mogući dio promjena. Malo i srednje poduzetništvo nije izuzetak. Uz prosječno niži broj zaposlenih, manju aktivu, riječ je o fleksibilnijim modelima. Opet, kontraargument jeste da su ovi modeli ranjiviji, što je onda razlog ne tako brze tranzicije i transformacije.

Hrvatski

POSLOVNI PLAN JE SVEČANI ČIN: Jedni drugima dajemo obećanja za narednu godinu

Budget-načela u MSP

Budget, odnosno planiranje predstavlja plan kretanja ključnih aktivnosti i stavki u poslovanju neke kompanije. U stranim kompanijama je to osnov ponašanja. Regionalne i velike također imaju razvijene alate i modele, dok malo i srednje poduzetništvo stidno i dijelom površno ulazi u tematiku.

Uvod

Hrvatski