PROJEKTI
Unaprjeđuje se poduzetnička infrastruktura u FBiH
manager.ba/biznisinfo.ba BiH 03 prosinca, 2020
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Ključne koristi od uspostave poslovnih zona imaju lokalne vlasti kroz brži ekonomski razvoj, efikasniji instrument privlačenja investitora, punjenje općinskog/gradskog budžeta, te sprečavanje devastacije urbanog prostora.

 

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić kazao je danas nakon što je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, da se primjenom ovog zakona treba stvoriti pravni osnova koji će omogućiti svim nivoima vlasti u FBiH sistemski pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Ovaj nacrt zakona usvojen je s ciljem da se unaprijedi poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH.

Poduzetničku infrastrukturu čine poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije. Poduzetničke zone su najzastupljeniji i najznačajniji oblik poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH.

Ključne koristi od uspostave poslovnih zona, kaže Zukić, imaju lokalne vlasti kroz brži ekonomski razvoj, efikasniji instrument privlačenja investitora, punjenje općinskog/gradskog budžeta, te sprečavanje devastacije urbanog prostora.
 
– Poduzetnici ovim dobivaju infrastrukturno uređen prostor po povoljnim cijenama, mogućnost bržeg rasta i razvoja, dok regija i viši nivoi vlasti bolje upravljaju razvojem, brže i efikasnije planiraju budžet i sufinanciraju razvoj zona – rekao je Zukić.
 
Također, važnu ulogu u razvoju subjekata male privrede, posebno u onom početnom stadiju razvoja, imaju i poduzetničke podržavajuće institucije. Vrste poduzetničkih potpornih institucija su razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, naučno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri.
 
– Ovim zakonom se prvi put uređuje institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture to jeste uspostava i razvoj svih vidova poduzetničke infrastrukture, uspostava Registra poduzetničke infrastrukture, kao i sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH – naglasio je Zukić.
 
Zakonom su precizirane faze uspostavljanja poduzetničkih zona, što treba  doprinijeti jedinstvenom pristupu uspostave poduzetničkih zona u praksi, te jasno utvrditi provedbu neophodnih koraka.
 
Propisana je kategorizacija poduzetničkih zona prema veličini ukupne površine, prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zone i prema stupnju aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone, ali je jasno regulirana i oblast upravljanja poduzetničkim zonama.
 
Zakon je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz podršku Projekta lokalnog integriranog razvoja koji financira Europska unija i provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Tagovi:
Povezani članci

1

2