Ekologija od ponedjeljka
Analiza mišljenja i stavova građana po pitanju upravljanja električnim i elektronskim otpadom
manager.ba/zeos eko sistem Ekologija 13 svibnja, 2021
Izvor fotografije:
ZEOS Eko sistem

ZEOS eko-sistem d.o.o. u službi ovlaštenog operatera sistema, a sa ciljem unapređenja sistema zbrinjavanja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, je sproveo detaljno istraživanje javnog mišljenja građana, kako bi se utvrdilo trenutno stanje nivoa svijesti, ali i stečene navike koje građani praktikuju prilikom odlaganja ove vrste otpada.

 

Istraživanje je provedeno na području FBiH, telefonskim putem, na uzorku od 1.019 ispitanika u periodu od 19.11.2020 – 28.11.2020. godine.

Odvajanje elektronskog otpada

53% ispitanika izjavljuje da zna gdje je potrebno odložiti neki elektronski uređaj da bi on bio ekološki zbrinut, ipak 47% to ne zna. Muškarci su nešto više osviješteni o ovoj temi u odnosu na žene. Kada je u pitanju odvajanje e-otpada od drugog smeća, 33%  građana u FBiH to ne čini, a oni koji predaju e-otpad to najviše rade predajom uličnom sakupljaču, prodaju sakupljaču e-otpada ili daju komunalnom poduzeću. Gledano po kategorijama e-otpada, bijela tehnika, TV i monitori se uglavnom daju Romima, mali uređaji se daju Romima, ali i komunalnom preduzeću, dok se sijalice i baterije uglavnom ostavljaju pored kontejnera od strane 37% ispitanika.

Elektronski otpad u domaćinstvima

Sijalice i baterije su kategorije e-otpada koje se najviše skladište u domovima u FBiH kod 50% ispitanika, a zatim bijela tehnika (34%), mali aparati (19%), TV – monitori (9%). 

Stavovi građana spram odvajanja elektronskog otpada

Značajan dio građana (29%) smatra da odvajanje smeća nije na građanima, nego da je to odgovornost komunalnog poduzeća. Ovom stavu je nešto sklonija mlađa populacija i oni koji žive u Srednjobosanskom kantonu te Hercegovini. S druge strane, svaki deseti punoljetni građanin (11%) FBiH izjavljuje da nije nikada razmišljao o temi odvajanja smeća i kakav to uticaj ima na okoliš, dok je jako mali procenat onih koji smatraju da je odvajanje smeća čisti gubitak vremena (1%) i da to nije potrebno raditi.

Izostanak adekvatne infrastrukture za predaju e-otpada je glavni razlog što pojedinci ne odvajaju e-otpad te bi upravo izgradnja dodatne infrastrukture bila najbolji poticaj da to počnu raditi. Pored toga, pružanje više informacija o načinu na koji se to radi, te dolazak na kućnu adresu i preuzimanje e-otpada su dodatni poticaji za građane za veću brigu o ispravnom odlaganju e-otpada. Uvažavajući prikazane podatke ZEOS eko-sistem je u proteklom periodu investirao u nabavku novih 36 e-kontejnera, koji će biti postavljeni u toku 2021. godine, a ovu priliku koristimo da pozovemo komunalna preduzeća da se uključe u legalni i ovlašteni sistem upravljanja električnim i elektronskim otpadom. Svrha takve suradnje je stvaranje osnove za dalji razvoj i uspješne zajedničke akcije na polju uspostavljanja nove besplatne usluge pravilnog odlaganja ove vrste otpada za građane. Više podataka o provednom istraživanju možete pogledati ovdje. Putem elektronske aplikacije pravna lica i institucije imaju mogućnost besplatnog zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada ukoliko popune nalog ovdje.
 

Tagovi:
O Autoru
manager.ba/zeos eko sistem