investicije

Kako izbjeći specifične rizike u različitim vrstama trgovine?

 

Gotovo svaka sirovina ima zamjene. Europa je to dokazala prošle zime, kada su zamjene i prelazak proizvodnje na manje energetski intenzivne sektore omogućili industriji da zadrži istu razinu proizvodnje, uz korištenje 15-20% manje plina. To je uzrokovalo pad cijena plina ispod predratnih razina.

 

Piše: Daniel Gros, Poslovni dnevnik

Hrvatski

DIREKTNA STRANA ULAGANJA: Primarna želja većine zemalja u tranziciji

U proteklih nekoliko dana svjedoci smo značajnog obima ekonomskih tema i događaja na nivou BiH, sa osnovnim ciljem predstavljanja projekata i potencijala, a sa željom privlačenja stranih investicija. 

DSU
Direktna strana ulaganja (eng. FDI) su primarna želja većine zemalja u tranziciji. Statistički gledano, na svjetskom nivou, najveća ulaganja se dešavaju između najrazvijenijih zemalja, dok je Balkan, a posebno BiH negdje na 10-oj decimali.

Hrvatski