FINLAB

DIREKTNA STRANA ULAGANJA: Primarna želja većine zemalja u tranziciji

U proteklih nekoliko dana svjedoci smo značajnog obima ekonomskih tema i događaja na nivou BiH, sa osnovnim ciljem predstavljanja projekata i potencijala, a sa željom privlačenja stranih investicija. 

DSU
Direktna strana ulaganja (eng. FDI) su primarna želja većine zemalja u tranziciji. Statistički gledano, na svjetskom nivou, najveća ulaganja se dešavaju između najrazvijenijih zemalja, dok je Balkan, a posebno BiH negdje na 10-oj decimali.

Hrvatski

DIGITALNI ALATI POSLOVANJA: CRM - program upravljanja odnosima sa klijentima

Digitalni alati poslovanja u MSP
Jedna od osnovnih zadaća u ovom segmentu poslovanja jeste imati pravovremene informacije, pojačati kontrolnu funkciju, a sve sa ciljem stabilnosti poslovanja i unaprjeđenja postojećeg modela, te u konačnici, i održavanje trke sa tržištem.

Jedan od osnovnih softvera koji se koristi jeste CRM.

Hrvatski

Izazovno poslovno okruženje pozitivno utiče na kvalitetu kadrova

Kontroling u MSP-u

Prilikom definiranja naslovne uloge, moramo imati na umu da se u slučaju MSP segmenta radi o manjku ukupne organiziranosti, bez jasne uprave. Jasan je pritisak/stav vlasika i direktora o centrima moći, ali definitivno prvo polje koje će doživjeti veću transformaciju jesu financije, možda i konkretnije kontroling.

Hrvatski

POSLOVNI NASLJEDNICI: Odluke koje će imati značajne efekte na poslovanje

Iako je spomenuta tematika posmatrana iz nekoliko uglova, nedavno istraživanje je vraća u žižu javnosti. Naime, njemački KFW je objavio istraživanje na lokalnom tržištu, gdje je statistika rezultata da oko 850.000 kompanija malog i srednjeg poduzetništva čeka promjenu vlasnika u narednih nekoliko godina.

Smjena generacija

Hrvatski

Kakvi su vaši poslovni rezultati za kraj godine?

Individualni ciljevi u MSP

Bliži se kraj godine, rezutati za skoro XI mjeseci su poznati, tako da je na sceni interna politika prisvajanja ili prebacivanja odgovornosti za trenutnu situaciju. Odgovornosti za rezultat, budžet, HR politike, gdje naravno, sva poboljšanja pokušavamo zadržati na svojoj strani, dok sve ono što i nije prošlo najbolje ide kolegicamA ili kolegama, ili makar imamo alibi.
Sve navedeno je ponukalo za par riječi o istom, sa nešto drugačijeg ugla gledanja. 

Definicija potrebnog

Hrvatski