ekonomija

Utjecaj sporta na svjetsku ekonomiju

 

Sport je oduvijek bio najbitnija sporedna stvar kod ljudi, a njegov utjecaj seže mnogo dalje od sportskih terena.  

 

Utjecaj sporta na svjetsku ekonomiju je tema koja sve više privlači pažnju analitičara. Sportski događaji i industrija oko njih postali su ključni pokretači globalne ekonomske dinamike. 

Postoji nekoliko elemenata koji doprinose povezanosti između sporta i svjetske ekonomije.

 

Hrvatski

DIREKTNA STRANA ULAGANJA: Primarna želja većine zemalja u tranziciji

U proteklih nekoliko dana svjedoci smo značajnog obima ekonomskih tema i događaja na nivou BiH, sa osnovnim ciljem predstavljanja projekata i potencijala, a sa željom privlačenja stranih investicija. 

DSU
Direktna strana ulaganja (eng. FDI) su primarna želja većine zemalja u tranziciji. Statistički gledano, na svjetskom nivou, najveća ulaganja se dešavaju između najrazvijenijih zemalja, dok je Balkan, a posebno BiH negdje na 10-oj decimali.

Hrvatski