Damir Mujaković

Titula autora: 
dipl. iur.
Autor opis: 
6 godina iskustva u koordiniranju edukativnih procesa unutar oblasti Visokog obrazovanja. 2 godine iskustva u freelance oblasti marketinga, uz brojne projekte. Trenutno angažiran na poslovima projekt menadžera u internacionalnoj korporaciji Virgin Pulse.
Slika autora: