Operator OIEiEK

Poticaji za proizvonju električne energije iz obnovljivih izvora dodjeljivat će se dražbama

U razdoblju od 2025. do 2030. godine, Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) planira održati dražbe za velike projekte vjetroelektrana i solarnih elektrana ukupnog kapaciteta od 240 MW i subvencionirati rad malih solarnih elektrana, elektrana na biomasu i bioplin kapaciteta 61,2 MW.

 

Hrvatski

Istraživanje o zainteresiranosti građana za ulaganja u izgradnju vlastitih solarnih elektrana

 

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) pokrenuo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, koje će provoditi elektronskim anketnim upitnikom u periodu od 04. rujna do 31. prosinca 2023. godine.

 

Hrvatski