hub

Gospodarska komora FBiH pokreće projekt 'Covid-19 Business Information Hub'

Business Information Hub ima četiri radna paketa koji se odnose na Help desk platformu sa modulima koji su u kombinaciji sa tim digitalnim dijelom i obuhvataju jačanje kompetancija MSP, umrežavanje i promociju.

 

Hrvatski

EU mreža hubova za digitalizaciju ulaže 1,5 miliona eura u inovacije u mikroelektronici

Mreža habova za digitalnu inovaciju—DIATOMIC otvorila je poziv za dodjelu 1,5 miliona evua kao podršku rješenjima sa visokim komercijalnim potencijalom u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integriranih sistema. 

Poziv je namijenjen konzorcijumima koji djeluju u jednom u jednom od tri ključne oblasti—zdravstvo, poljoprivredno-prehrambeni sektor, industrijska proizvodnja.

Od prototipa do prvih korisnika

Hrvatski