D4STARTUPS

Mladi IT stručnjaci rješavaju probleme lokalnih poduzeća

U petak, 13. travnja 2018. godine u 13:30 u INTERA Tehnološkom Parku započeo je hackathon koji se organizira kroz aktivnost D4STARTUPS u okviru projekta „Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekt Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Bljesak.info

Hrvatski