anketa

Kreće drugo sveobuhvatno istraživanje o stanju eCommerce tržišta u BiH

U doba globalnog rasta online tržišta, Bosna i Hercegovina prepoznaje svoju priliku za napredak i pokreće drugo sveobuhvatno istraživanje tržišta e-trgovine, demonstrirajući svoju predanost usklađivanju s međunarodnim trendovima. Zahvaljujući inicijativi eCommerce asocijacije u BiH, u realizaciji je drugo nacionalno istraživanje tržišta e-trgovine, koje nudi detaljan uvid u stanje i potencijal ovog sektora. Ovaj projekt ne samo da pruža sveobuhvatnu analizu iz perspektive e-trgovaca i potrošača, već i postavlja Bosnu i Hercegovinu na mapu evropske e-trgovine.

 

Hrvatski

Istraživanje o zainteresiranosti građana za ulaganja u izgradnju vlastitih solarnih elektrana

 

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) pokrenuo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, koje će provoditi elektronskim anketnim upitnikom u periodu od 04. rujna do 31. prosinca 2023. godine.

 

Hrvatski

Agencija za statistiku BiH najavila anketiranje stanovništva

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku, sutra počinje provedbu Ankete o prihodima i uvjetima života (SILC) 2023. na prostoru Bosne i Hercegovine. 

 

Radi se, u skladu sa metodologijom Eurostata, o ponovljenom anketiranju domaćinstava iz slučajno odabranog uzorka od prošle godine zbog praćenja promjena nastalih u jednom domaćinstvu između dva vala anketiranja, a radi uočavanja pojave dugotrajnog siromaštva i praćenja drugih socio-ekonomskih karakteristika. 

Hrvatski

Čime biste se bavili kada vam novac ne bi bio potreban?

Jednostavno pitanje otkrilo je zanimljive odgovore.

Čime bismo se bavili kada nam novac ne bi bio potreban? Jednostavno pitanje otkrilo je zanimljive odgovore u anketi koju je MojPosao proveo na više od 800 ispitanika.

Kada im novac ne bi bio potreban, većina ispitanika (43%) bavila bi se nekim drugim poslom ili zanimanjem. Izbor bi pritom u najvećoj mjeri pao na umjetnička zanimanja, bavljenje poljoprivredom, volontiranje i humanitarni rad.

Hrvatski