Preporuka knjiga

MODERNA EKONOMSKA NAČELA: "Ekonomija" Samuelsona i Nordhausa nastavlja postavljati standarde

Svaki diplomski i postdiplomski student svoja ekonomska znanja duguje ovom Nobelovcu!

Aktualna i relevantna kao i uvijek, Ekonomija Samuelsona i Nordhausa nastavlja postavljati standarde za uvod u moderna ekonomska načela.

Devetnaesto izdanje ovog bezvremenskog teksta dopunjuje pogled na financijska tržišta i monetarnu politiku te obrađuje sljedeće aktualne teme:

Hrvatski

Liderski iskorak u budućnost

Iz pera najproduktivnijeg autora knjiga o poslovnom i ličnom razvoju.

Nesporna je činjenica da živimo u svijetu tektonskih promjena dok nauka i tehnologija brzinom svjetlosti napreduju i prave pretpostavku da život bude bolji, i gotovo proporcijalnom brzinom padaju sve ključne vrijednosti na kojima društvo i svijet počivaju od svog nastanka.

Svijetu je potrebna velika pozitivna promjena, svijetu su potrebni novi lideri, svijet nije počeo sa nama i ne smije se završiti sa nama ili će cijene naše neaktivnosti biti velike.

Hrvatski

SVE TAJNE HARMONIČNOG VOĐENJA: Kako upravljati promjenama i izbjeći krize

Knjiga za sve koji misle da bi, privatno i poslovno, svijet oko nas mogao biti puno bolji i koji se žele oko toga obrazovati i angažirati! Propitujući postojeći sustav vrijednosti, autor nudi novi, na skladu temeljeni model vodstva za menadžere u državnim, političkim i neprofitnim organizacijama, primjenjiv za sve ljude koji žele živjeti bolji i kvalitetniji život.

Hrvatski

ZIPS: Publikacija „700 pitanja i odgovora“ za financijske i pravne profesionalce

Nova “Zbirka pitanja i odgovora iz 2017. godine“, izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo sadrži oko 700 pitanja i odgovora i službenih mišljenja pojedinih ministarstava i institucija svih nivoa vlasti, od kantonalnih do državnih.

Teme su sistematizirane u više od 20 različitih oblasti iz financija i prava, kao što su direktni i indirektni porezi, računovodstvo, javne nabavke, radni odnosi, PIO, carine i carinski propisi, stvarno pravo, privredno pravo, obligacioni odnosi, parnični, vanparnični i izvršni postupak, te brojne druge oblasti. 

Hrvatski

Upravljanje bankama i financijske usluge

8. izdanje vrhunskog udžbenika Menadžment komercijalnih banaka

Dok ova knjiga ulazi u svoje osmo izdanje, svijet kakvog poznajemo mijenja se ubrzano i, u nekim slučajevima, prijeteće. Financijska poduzeća i usluge koje ona nude postaju sve više internacionalizirana i većina pružatelja financijskih usluga raste svojom veličinom i složeno. 

Hrvatski

Suvremena prodaja: Vrhunski udžbenik koji prati promjene tržišnih uvjeta

STVARANJE VRIJEDNOSTI ZA KUPCA!

Suvremena prodaja vrhunski je udžbenik iz prodaje koji prati promjene tržišnih uvjeta kao i sve veća očekivanja kupaca. Današnji zahtjevniji kupci očekuju od prodavača stvaranje i prenošenje dosljednoga i uvjerljivog pojma vrijednosti u svakoj fazi prodajnoga procesa. Kako stvoriti i prenijeti tu vrijednost, šira je tema ovoga izdanja.

Posebno naglašavamo metodičke i didaktičke mogućnosti koje ovaj udžbenik pruža profesorima te tako olakšava predavanje i čini ga izazovom.

Hrvatski

Sportski menadžment

U vrijeme profesionalizacije sportskog poslovanja te sportskog menadžmenta, ova knjiga je od iznimne važnosti s obzirom da predstavlja savršeni vodič za 21. stoljeće, kako za studente, tako i za iskusne profesionalce.

Za razliku od sličnih udžbenika na ovu temu, knjizi autora Beecha i Chadwicka ne nedostaje teorije menadžmenta. Korisna je za sveučilišna predavanja, kao i za one koji se sportskim menadžmentom bave u praksi.

Undefined

Javno privatna partnerstva

U knjizi Javno-privatna partnerstva, načela politike i financiranje E. R. Yescombe fokusira se na praktične koncepte, pitanja i tehnike, pri čemu ne pretpostavlja nikakvo prethodno znanje o politikama ili tehnikama financiranja javno - privatnih partnerstva (JPP-ova).

Undefined