KOMPANIJE
U sklopu programa postinvesticione podrške posjećene kompanije BNT TMiH i Atena
Manager.ba/biznisinfo.ba BiH 30 svibnja, 2018

U sklopu Programa postinvesticione podrške 22. maja 2018. godine, predstavnici Općine Novi Travnik i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) posjetili su Tvornicu mašina i hidraulike BNT d.d. Novi Travnik i proizvodnju obuće ATENA d.o.o. Novi Travnik.

Tijekom odvojenih sastanaka razgovarano je o načinima na koje se može unaprijediti poslovno okruženje i jačati konkurentnost općine, te na koji način općinska administracija može da pomogne i podrži razvojne aktivnosti ovih privrednih subjekata.

Naime, pristupanjem projektu LIFE Općina Novi Travnik se priključila i postala aktivni član Saradničke mreže, mreže institucija na svim nivoima vlasti uspostavljene s ciljem pružanja podrške investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja.

Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja je ključna komponenta unapređenja investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učine održivim.

Program postinvesticione podrške ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih općinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija.

Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podignuti nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.

Članica Grupacije Svjetske banke IFC u saradnji sa Britanskom ambasadom, u okviru Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE), pruža tehničku podršku Općini Novi Travnik u provođenju Programa postinvesticione podrške.