Ekologija od ponedjeljka
U projektu Sakupljanje EE-otpada u Općini Stari Grad Sarajevo sakupljeno 4.766 kg električnog otpada
manager.ba/Zeos-eko sistem BiH 09 srpnja, 2020
Izvor fotografije:
ZEOS Eko sistem

U sklopu projekta „Sakupljanje EE-otpada“ u osnovnim školama i Zavodu Mjedenica Općine Stari Grad za osam mjeseci sakupljeno je oko pet tona elektronskog otpada. Najviše elektronskog otpada sakupili su učenici, vijeće roditelja i uposlenici OŠ „Saburina“, čak 1.192 kilograma.

 

Nositelj projekta: Općina Stari Grad Sarajevo
Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Trajanje projekta: 8 mjeseci (oktobar-juni)
Sudionici: osnovne škole u Općini Stari Grad Sarajevo i JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece ''Mjedenica''
Broj sudionika: 2130

U sklopu projekta „Sakupljanje EE-otpada“ u osnovnim školama i Zavodu Mjedenica Općine Stari Grad za osam mjeseci sakupljeno je oko pet tona elektronskog otpada. Najviše elektronskog otpada sakupili su učenici, vijeće roditelja i uposlenici OŠ „Saburina“, čak 1.192 kilograma.

 

 

Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je krajem maja prošle godine, u suradnji s ovlaštenim operaterom za zbrinjavanje e-otpada ZEOS eko-sistem d.o.o., izdala potrebne suglasnosti za postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad na tri lokacije: 
•    Zelenih beretki preko puta broja 10, 
•    Bistrik iznad broja 50,
•    Safvet-bega Bašagića broj 69. 

Već tada je Općina Stari Grad, u suradnji s firmom ZEOS eko-sistem d.o.o., dogovorila projekt „Sakupljanje EE-otpada“ u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica. Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora firme ZEOS eko-sistem d.o.o. zahvalila se Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću na suradnji i realizaciji ovoga projekta. 

„E-otpad je jako opasan. Važno je da utičemo na djecu, da od najranijih godina znaju da ga je potrebno posebno odlagati. Važno je da se brinemo o okolišu i da ovaj otpad ne završi na deponijama“, kazala je Babić-Džihanić.

Provedene aktivnosti u projektu

U prvom polugodištu školske godine održana je edukacija iz ove oblasti za učenike i nastavnike, kao i kvizovi znanja, a učenici su imali priliku besplatno posjetiti i E-transformer, koji je bio postavljen na platou ispred Narodnog pozorišta.

U sklopu projekta firma ZEOS eko-sistem d.o.o. nagradila je učenika F.M. iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” za nabolje urađeni rad na temu: „Od starog novo“.

Općina Stari Grad također je nagradila 15 sudionika ovog projekta, te upotpunila bibliotečki fond škola vrijednom literaturom.

Cilj projekta koji je realiziran putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine je bio podizanje ekološke svijesti kod najmlađih sugrađana. EE otpad (električni i elektronski, elektro otpad) je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima.

Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način putem ovlaštenog operatera za FBiH ZEOS eko-sistem d.o.o.

Škole sudionice u projektu.
1. OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković"
2. OŠ "Saburina“
3. OŠ "Edhem Mulabdić"
4. OŠ "Vrhbosna"
5. OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"
6. OŠ "Hamdija Kreševljaković"
7. Zavod Mjedenica

ZEOS eko-sistem je prava adresa za reciklažu električnog i elektronskog otpada u FBiH (stari aparati, elektro otpad, elektronički otpad, e-otpad, EE otpad).

Kompanije imaju mogućnost popuniti nalog za preuzimanje ovdje, kako bi dobile uslugu besplatnog recikliranja e-otpada uz dokumentaciju.

Pokažite podršku zaštiti okoliša, pratite nas i podijelite naš sadržaj na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin ili Twitter.

Tagovi:
Povezani članci

1