ŽELJEZNICE RS
U 2017. godini za 11 posto manji gubitak nego u prethodnoj
Manager.ba/capital.ba BiH 06 ožujka, 2018

Preduzeće “Željeznice Republike Srpske” poslovnu 2017. godinu završilo je sa 11 posto manjim gubitkom nego 2016. godinu, a negativan rezultat od 26.649.619 KM niži je i za jedan odsto od planiranog, saopšteno je iz ŽRS.

Iz ŽRS-a navode da je poslovni gubitak u 2017. godini niži za 49 posto od ostvarenog poslovnog gubitka u 2016. godini, što je najbolji ostvareni rezultat iz poslovne aktivnosti u periodu 2006-2017. godina. Smanjenje poslovnog gubitka obrazlaže se povećanjem poslovnih prihoda od prevoza robe, RIV-a i prihoda od premija i dotacija, kao i smanjenja poslovnih rashoda, uglavnom smanjenja troškova zarada i naknada zarada za 4.063.282 KM u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

“U 2017. prevezeno je 4.529.029 tona robe, što je za tri procenta više od ostvarenja u 2016. godini i ostvareno 386.405.282 netotonskih kilometara ili tri procenta više nego u 2016. godini, tim i bolji rezultati u okviru osnovne djelatnosti u pogledu prihoda od prevoza robe”, navodi se u saopćenju.

Znatan uticaj na iznos ostvarenog gubitka imali su finansijski rashodi u okviru kojih dominantno učešće imaju zatezne kamate po osnovu kredita u inostranstvu u iznosu 12.317.479 KM. Iz ŽRS-a pojašnjavaju da ove kamate nastaju zbog nemogućnosti “Željeznica Srpske” da otplaćuju anuitete po kreditima u inostranstvu, pa to plaćanje vrši Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finansija.

“Na ovaj način stvaraju se obaveze prema Vladi koje su 31. decembra 2017. godine iznosile 159.488.362 KM, a sastoje se od glavnice, redovne i zatezne kamate”, navode iz “Željeznica”. Pomenuta kreditna zaduženja, dodaje se, vršena su s ciljem obnove i modernizacije prije svega infrastrukturnih, a manjim dijelom i vučnih kapaciteta. “Željeznice Srpske” planiraju da se oslobode ovih obaveza u procesu restrukturisanja pretvaranjem u akcije. U okviru ostalih rashoda znatan iznos odnosio se na ispravku vrijednosti potraživanja od Vlade Republike Srpske, što je povećalo gubitak za 2.083.333 KM. Iz ŽRS-a pojašnjavaju da je u 2016. godini nije isplaćena subvencija za mjesec maj, te je, u skladu sa računovodstvenim politikama, izvršena ispravka vrijednosti potraživanja po tom osnovu.

Posljednjeg dana 2017. godine “Željeznice Srpske” zapošljavale su 2.740 radnika, što je za 342 radnika, odnosno 11 odsto manje u odnosu na stanje na kraju 2016. godine. “`Željeznice Sepske` su u tijekom 2017. godine investirale 17.052.459 KM, što se uglavnom odnosi na investiciju u signalno-telekomunikacioni sistem Banjaluka– Doboj koja se realizuje iz kreditnih sredstava EIB dva i EBRD dva”, navodi se u saopćenju.

Povezani članci

1

2