PRVI U BIH
U Žepču otvoren prvi Centar poslovnih kompetencija u BiH
Manager.ba BiH 12 listopada, 2018

Razvijanje gospodarstva u lokalnim sredinama, osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva, pomoć mladima da razviju poslovne ideje, razvoj poduzetničkih vještina i gospodarska razmjena u regiji, samo su neke od aktivnosti Centra poslovnih kompetencija koji će ojačati lokalne resurse Općine Žepče i BiH, ali i uvezati ih sa sličnim centrima zemalja u regiji. 

Razvojna agencija Žepče je otvorila Centar poslovnih kompetencija, prvi ovakve vrste u BiH.

Uspostava Centra jedna je od aktivnosti projekta competenceNET programa čiji je cilj unaprijediti održivi ekonomski razvoj u BIH primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. 

„Žepče je relativno mala općina ali se ohrabrila i zajedno sa svojim partnerima iz Hrvatske i Crne Gore ušla u ovako moderan i složan projekt, a sve u cilju razvoja gospodarstva i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, jačanja konkurentskog tržišta, ekonomije i poslovnog duha. Također, želimo biti na usluzi malim i srednjim poduzećima, te biti uvezani kao javni i privatni sektor i kroz naučno-istraživački rad“, istaknuo je načelnik Općine Žepče, Mato Zovko prilikom otvaranja Centra. 

Centar poslovnih kompetencija kao odjel Razvojne agencije Žepče, vođen je potrebama industrije i osmišljen u svrhu pružanja usluga za mikro, mala i srednja poduzeća.

Njegovo djelovanje zasnovano je na triple helix modelu, suradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora.

Svoje aktivnosti usmjerava na jačanje poduzetničkog duha i kulture kod djece i mladih, promovira društveno odgovorno poduzetništvo i integraciju ranjivih skupina stanovništva sa akcentom na osobe sa invaliditetom.

„Ovakvi centri su se pojavili kao potreba da se razvije gospodarstvo u lokalnoj sredini i da se kroz njih osnaži razvoj malog i srednjeg poduzetništva“, istaknuo je Vlado Prskalo, pomoćnik ministrice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH.

Centar poslovnih kompetencija u Žepču fokusiran je na razvoj i pružanje specijaliziranih usluga u sektorima drveta i tekstila, dok je poseban prostor ostavljen za kreativce iz IT industrije i freelancer-e.

„Ovaj Centar će razvijati vještine i kompetencije u određenim područijima, jer smo primijetili da se mnoge mlade osobe koje žele razviti svoj biznis susreću sa problemom razvoja ideje, odnosno, dođu do faze i kada im se treba stručno objasniti kako da tu svoju ideju razviju i sa kojim institucijama da se povežu. Upravo tu vidim priliku ovog centra jer smo uspostavili partnersku mrežu, imamo dobru prekograničnu suradnju, a imamo i prve potpisnike memoranduma“, istaknula je Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče.

 

 

Druga dva centra u Starim Jankovcima i Podgorici, koji su također uspostavljeni u okviru projekta competenceNET svoje usluge dijelit će sa Centrom u Žepču tako da korisnici usluga putem webinara i mobilne aplikacije imaju pristup i specijaliziranim uslugama u sektoru agrobiznisa i turizma koje su razvijene u ova dva Centra.  

Voditelj ureda za međunarodnu suradnju TINTL, Mladen Markešić je naglasio „da je veoma bitno što se u ovom projektu kroz razmjenu povezuju upravo male jedinice lokalne samouprave, koje nemaju dovoljno resursa, niti mogućnosti da se samostalno razvijaju."

S druge strane, partner na projektu, predstavnik Unije poslodavaca Crne Gore, Mirza Mulešković istaknuo je „da je motiv ulaska u projekt trend koji pokazuje da radna snaga koja je na tržištu nema vještine koje su potrebne poslodavcima. Kreiranjem ovakvih centara nadomjestit ćemo taj nedostatak“.

Danas je također počelo potpisivanje Memoranduma o pristupanju prvoj „Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje“, koje će biti nastavljeno kroz dalju implementaciju projekta.

Prvi potpisnici memoranduma su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca (Republika Hrvatska), Katolički školski centar „Don Bosco“ Žepče, Srednja mješovita škola „Žepče“, LIND – laboratorij za ispitivanje sigurnosti proizvoda u sklopu Agencije ZEDA, Univerzitet u Travniku – Fakultet za tehničke studije.

Jedan od prvih potpisnika memoranduma, direktor Centra kompetencija, dr.sc. Ivan Ambroš je naglasio važnost potpisivanja memoranduma između BiH, Hrvatske i Crne Gore, rekavši da su ovo relativno male ekonomije koje ovise od okruženja i samo zajedničkom suradnjom između ovih regija možemo doći do zadovoljavajućih rezultata koji će u budućnosti biti potpora našem gospodarstvu.

Nakon otvaranja Centra, otvoren je i 5. Gospodarski forum općine Žepče, koji su Žepče danas stavili u centar gospodarskih dešavanja u BiH. 

Projekt competenceNET - „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske.

Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020.

Trajanje projekta je 30 mjeseci (lipanj 2017. – studeni 2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.

Najnovije vijesti
Video
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
DIREKTNA SURADNJA
ASA Bolnica i AKH iz Beča donose izvrsnost u zdravstvu