OD HONG KONGA PREKO DAYTONA
Tvorac bh valute: "Uspjeh ima mnogo očeva, a neuspjeh nema nijednog"
Manager BiH 25 veljače, 2024
Izvor fotografije:
Steve Hanke, Foto: Američki institut za ekonomsko istraživanje

Prije 25 godina "rođena" je konvertibilna marka Bosne i Hercegovine. Puštanjem u optjecaj prvih novčanica u apoenima od 50 feninga, 1 KM, 5 KM i 10 KM, 22. lipnja 1998. godine, službeno je počeo život valute Bosne i Hercegovine koji uspješno traje i danas.  

 

Novčanice izdane 1998. godine proizvedene su u tiskari Francois-Charles Oberthur u Francuskoj. Vlada Republike Francuske financirala i troškove njihove proizvodnje. Kovanice je proizvela kovnica Royal Mint iz Velike Britanije. 

Novčanice konvertibilne marke izdane su u dvije varijante dizajna, dizajn Federacije BiH i dizajn Republike Srpske, a razlikuju se po motivima lica na prednjoj strani novčanice, motivima na poleđini i redoslijedu latiničnog i ćiriličnog pisma. Sve ostale karakteristike, uključujući veličinu, boju i zaštitna obilježja, identične su za obje verzije. Novčanica od 200 KM izdana je u jednoj varijanti dizajna.

Kada je o kovanicama konvertibilne marke riječ, svi apoeni imaju jedinstven dizajn.

Danas su to poznati podaci, ali ne i put koji je morao biti pređen kako bi se rodila bosanskohercegovačka valuta. Sjećanja o tome za Forbes je ispričao Steve Hanke, profesor primijenjene ekonomije Sveučilišta Johns Hopkins u Baltimoreu, začetnik ideje o novoj bh. valuti.


Savjetnik Ante Markovića

Hankea zovu doktor za novac koji putuje svijetom i pruža pomoć bankarskim sistemima raznih zemalja u suzbijanju inflacije. Osim što o novcu zna sve, malo toga mu je ostalo nepoznato i o bivšem jugoslovenskom prostoru kojeg je imao priliku upoznati još za vrijeme devedesetih kada je savjetovao Antu Markovića, posljednjeg premijera SFR Jugoslavije.

Hanke je predložio niz reformi slobodnog tržišta, uključujući privatizaciju jugoslavenskog penzionog sistema, kao i sistem valutnog odbora za rješavanje posrnulog jugoslovenskog dinara.

Raspadom Jugoslavije, u drugoj polovini devedesetih, bio je posebni savjetnik Bijele kuće za uspostavu valutnog odbora u Bosni i Hercegovini.

"Radio sam kao posebni savjetnik Vlade SAD-a u prosincu 1996. Daytonsko-pariski mirovni sporazum (21. listopada 1995.) naložio je da Bosna i Hercegovina primijeni valutni odbor najmanje šest godina. Valutni odbor podrazumijeva monetarni režim u kojemu je domaća valuta 100% pokrivena određenom stranom valutom. U slučaju BiH to je bila tadašnja njemačka marka.

"Moja zadaća bila je osigurati da zakon o centralnoj banci rezultira što ortodoksnijim sustavom valutnog odbora“, pojašnjava i prisjeća se svog dolaska sa suprugom u Sarajevo na pregovore o uspostavi bh. valute i Centralne banke.

"Najupečatljiviji dio ovog pothvata bio je let koji smo gospođa Hanke i ja imali iz Zagreba u Sarajevo 11. prosinca 1996. godine. Bili smo nakrcani s NATO-IFOR-ovim postrojbama u vrlo bučnom nizozemskom vojnom transportnom zrakoplovu. To je bio jedini siguran prolaz u ratom razoreno Sarajevo“.

Tijekom boravka u Bosni i Hercegovini imali su, kaže on, jako osiguranje.


Ručak sa Holbrookom u Hong Kongu i razgovor o Daytonu

O valutnom odboru Steve je napisao i knjigu 1991. godine, koja je pomogla kod financijskih pregovora u Daytonu. A, kako se čitala i u bivšoj Jugoslaviji, otkrit će, sjeća se, tijekom ručka s Richardom Holbrookom u hotelu Grand Hyatt u Hong Kongu 27. ožujka 1998. godine.

"Razgovarali smo o Dejtonskom sporazumu kada mi je ispričao kako je bilo lako izaći na kraj sa Slobodanom Miloševićem u pregovorima o novom monetarnom sustavu za Bosnu i Hercegovinu. Ispostavilo se kako je Milošević bio upoznat s mojom knjigom na srpskohrvatskom i mojim idejama valutnog odbora jer sam bio savjetnik potpredsjednika Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u razdoblju od 1990. do juna 1991. godine“, kaže Hanke.

Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisan 1995. godine, uspostavio je temelje financijskog sustava u BiH, a oni su podrazumijevali osnivanje Centralne banke BiH koja će jedina izdavati domaću valutu.


Ponosan sam što sam jedan od očeva Centralne banke

"Uspjeh ima mnogo očeva, a neuspjeh nema nijednog. Centralna banka BiH ima mnogo očeva i ja sam ponosan što sam jedan od njih“, kaže on.

Očigledno je bilo kako nacionalna valuta koju će izdati nova Centralna banka treba imati i svoje ime i dizajn za svoje novčanice. Hanke je bio svjestan kako slijede teški pregovori u Bosni i Hercegovini. Jer, ne treba izgubiti iz vida činjenicu kako je krajem 1995. godine u BiH u optjecaju bilo nekoliko valuta.

Dok su njemačke marke bile u uporabi u cijeloj zemlji, hrvatsko većinsko područje koristilo je i hrvatsku kunu (HRK), srpsko novi jugoslovenski dinar (IUD), dok je bošnjačko koristilo bosanskohercegovački dinar (BHD)

 

"Uspjeh ima mnogo očeva, a neuspjeh nema nijednog."

BHD je bila jedina domaća valuta koja je u to vreme još uvijek bila u uporabi u zemlji, i koju je izdavala Narodna banka Bosne i Hercegovine.

"Znali smo kako će dogovori biti teški, ali smo znali i kako pitanje imena možemo ostaviti za kraj, budući nije imalo utjecaj na sam zakon o Centralnoj banci. Kkao bismo olakšali naše rasprave o nacrtu zakona, za neimenovanu novu valutu smo koristili naziv "naočare" (moja mašta je tada bila na izmaku). A, potom su uslijedile intenzivne rasprave o značenju jedinstvene valute kao zakonskog sredstva plaćanja“, kaže Hanke i dodaje:

"Srbi iz Bosne i Hercegovine su željeli svoju verziju valute koju bi izdavala njihova filijala centralne banke, ali bi bile zakonsko sredstvo plaćanja u cijeloj zemlji i potpuno zamjenjive s verzijom u Federaciji. To je, po njihovom mišljenju, bilo u skladu sa suštinom jedinstvenog monetarnog područja i sustava.

Kao dobar model održavanja etničke raznolikosti predložili smo jedinstvenu valutu sa dva dizajna, navodeći belgijske i kanadske novčanice (jedna grupa i jezik na jednom apoenu, a drugi na drugom apoenu, ali sa samo jednom verzijom svake denominacije).

Na moje olakšanje, svi su to razumjeli i prihvatili bez oklijevanja“, sjeća se Hanke.


KM je danas vezana za euro

Odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma utvrđeno je kako će Centralna banka BiH djelovati kao valutni odbor. Izdavat će bh. novac koji je u potpunosti osiguran stranom rezervnom valutom i slobodno konvertibilan u tu rezervnu valutu po fiksnom tečaju. Osim toga, Centralnoj banci neće biti dopušteno posuđivati ​​novac vladi ili bilo kojem privatnom poduzeću, niti stvarati kredite.

 

"Otkako je prvi valutni odbor uspostavljen 1800-ih, nijedan od njih 70 nikada nije propao"

"Otkako je prvi valutni odbor uspostavljen 1800-ih, nijedan od njih 70 nikada nije propao. Nadajmo se kako ćete barem imati najbolji monetarni sustav u tom dijelu svijeta”, kazao je Hanke izaslanstvu bankara i poslovnih lidera iz Bosne i Hercegovine koje je svojevremeno ugostio na svom predavanju u kampusu Homewood u sklopu programa obuke sponzorisanog od Američke agencije za međunarodni razvoj.

“Sustav valutnog odbora propisan Dejtonskim i Pariskim sporazumom je siguran", poručio je.

U početku je konvertibilna marka fiksnim tečajem bila vezana za njemačku marku, a kasnije, uvođenjem eura, bila vezana za euro, s također fiksnim tečajem. Konvertibilna marka u Bosni i Hercegovini i danas je vezana za euro i valutni odbor.


Forbes BiH | Manager.ba

 

Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!