PROJEKTI
Traži se projektant za brzu cestu Briješće - Boljakov - Buća potok - Pofalići
manager.ba/akta.ba BiH 04 kolovoza, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 1.282.051,28 KM.

 

Javno poduzeće ceste Federacije BiH objavilo je poziv za nabavku usluga projektovanja za izgradnju gradskog autoputa u Sarajevu,

dionica Stup-Buća potok, Izradu Idejnog projekta, dionice Stup (Briješće) - Boljakov potok- Buća potok-Pofalići i za izradu glavnog projekta, dionica Stup (Briješće) - Boljakov potok- Buća potok, saznaje Akta.ba.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 1.282.051,28 KM.

Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 08.09.2020.

JP Ceste Federacije BiH određeno je za implementatora projekta izgradnje Gradskog autoputa u Sarajevu, koji će, po do sada raspoloživim informacijama, biti realiziran na nivou brze ceste  s različitim fazama izrade projektne dokumentacije.

U okviru projekta kao cjeline:Butila – Boljakov Potok – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Ciglane – Nevjestina Ulica (Bentbaša), predviđa se izrada potrebnih studija i projekata, a predmet ovog projektnog zadatka je izrada, Idejnog projekta brze ceste u Sarajevu (najmanje dvije varijante) a to su Briješće – Boljakov potok – Buća potok – Pofalići ukupne dužine 4,8 km i glavnog projekta brze ceste u Sarajevu: Briješće – Boljakov potok – Buća potok ukupne dužine 2,8 km

U sklopu ovog projekta potrebno je uraditi i prateću studijsku dokumentaciju. Koridor je predviđen po Prostornom Planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023. godine.

Do 2020. godine, nisu poduzete nikakve aktivnosti na realizaciji projekta.

Prema dostupnim podacima brojača na pojedinim dionicama koji su u nadležnosti Direkcije za ceste KS, broj vozila iz godine u godinu se povećava cca 3-4%, što premašuje mogućnosti postojeće infrastrukture, zbog čega se stvaraju zagušenja saobraćaja odnosno zastoji, smanjen je nivo usluge za vozače, a povećano zagađenje okoliša.

Početak dionice brze ceste počinje od kraja prethodno izvedene dionice LOT 2a i 2c u Briješću, koji je privremeno spojen na ulici Safeta Zajke izgrađenim kružnim tokom. Cijela projektirana dionica je podijeljena na kraće dionice. Ukupan broj petlji na brzoj cesti je pet.

Opći cilj projekta je poboljšanje cestovne mreže u urbanom dijelu Kantona Sarajevo izgradnjom cestovne komunikacije adekvatnog nivoa koja treba da preuzme značajni dio saobraćajnih tokova na relaciji vezujuća cesta s autocestom na Koridoru Vc („Obilaznica Sarajevo“)/ Briješće – Građevinski fakultet – Bentbaša, skupa sa značajnim vezama sa I, VI i IX transverzalom.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: