SAVJETI
Spisak svega što traži inspekcija i što morate imati
manager.ba/akta.ba BiH 12 listopada, 2020

Većina inspektora su poštene i časne osobe, ali onaj mali broj loših, nadobudnih i bezobraznih su takvi da po sedam dana dolazite sebi jer se morate svađati, snimati nadzor, zvati advokate...

 

U posljednjih 6 mjeseci, dok su svi otpuštali, smanjivali poslovanje i zatvarali firme, mi smo u Bonjour uložili oko 250.000 KM, zaposlili 6 osoba, a još dvije ćemo do kraja mjeseca, piše Ejub Kučuk za akta.ba.

Unatoč tome, nijedan poticaj i nijednu subvenciju nismo dobili, a desetine smo inspekcijskih nadzora u tih 6 mjeseci imali. Većina inspektora su poštene i časne osobe, ali onaj mali broj loših, nadobudnih i bezobraznih su takvi da po sedam dana dolazite sebi jer se morate svađati, snimati nadzor, zvati advokate...

Par savjeta i spisak svega što traže i što morate imati je ispod. Sačuvajte, dopunite dokumentaciju, pazite:

1. Osnovno:

- Ako radite po zakonu, “kucate sve račune”, knjižite sve nabavke i proizvodnju te prijavljujete radnike mirni ste što se tiče poreske, PDV, radne i tržišne inspekcije

- Ako se pridržavate HACCP principa poslovanja riješit ćete vecinu onoga što kontroliraju sanitarna, veterinarska i inspekcija za hranu.

2. Dokumentacija

Iako se čini da su gore navedeni uvjeti najvažniji, dokumentacija je ono što nas najviše košta pri kontrolama pa provjerite imate li:

. Rješenje o registraciji, PDV i porezni broj, statistika/razvrstavanje

. Obavještenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta

. Obavještenje o početku rada

. Odobrenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti

. Knjiga evidencije radnika

. Prijave radnika (neka se radnik/radnica potpišu da su primili)

. Ugovori o radu (sa svakim radnikom)

. M-4 (neka se radnik/radnica potpišu da su primili)

. Platne liste i dokaze o isplaćenim platama i doprinosima (neka se radnik/radnica potpišu da su primili)

. Šihtarica za svakog radnika

. Ljekarsko uvjerenje za sve radnike

. Sanitarna knjižica za sve radnike koji su vezani s trgovinom i ugostiteljstvom

. Položen ispit za svakog radnika za sanitarni minimum

. Atesti na sve strojeve, vage i alatke na elekt.pogon

. Obuku i testiranje svakog radnika iz oblasti zaštite na radu

. Ormarić prve pomoći

. Protupožarni aparati (s atestima)

. Istaknuto radno vrijeme na vratima

. Istaknuto ime firme i poslovne jedinice na vratima (identično imenu u Rješenju)

. Grb i zastavu u javnom prostoru

. Statistika/Porezni broj, obavještenje za račune i pravilnik o uvjetima poslovanja na zidu u radnji istaknute

. Registar kasa koja ispisuje nazive artikala s obračunom poreza

. Fiskalna kasa s rješenjem o fiskalizaciji i ugovorom o servisiranju

. Istaknut cjenovnik za robe i usluge ili kod svakog artikla

. Istaknuta cijena s brojem evidencije

. Baždarenje mjernih instrumenata (vaga, tegovi i sl.)

. Dokaz o uplati naknade za sume i naknade za turističku zajednicu

. Trgovačka knjiga (za sve trgovačke objekte)

. Knjiga šanka (za ugostitelje)

. Knjiga žalbi (za ugostitelje)

. Knjiga udjela za sva doo

. Pravilnik o načinu formiranja cijena proizvoda (roba) i usluga

. Pravilnik o radu (za doo s 15 i više radnika)

. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

. Pravilnik o zaštiti na radu

. Pravilnik o zaštiti od požara

. Opći uvjeti poslovanja

. Pravilnik o računovodstvu

. Pravilnik o računovodstvenim politikama

. Pravilnik o financijskom poslovanju

. Pravilnik o blagajničkom poslovanju

 

Pored ovoga, morate imati:

- Deklaracije svih proizvoda s cijenom. Na deklaracijama moraju pisati svi sastojci, a neki inspektori traže istaknute alergene, nutritivne vrijednosti…

- Na svakom proizvodu koji je zapakiran (čak i ako umotate u najlon da se ne suši) mora biti deklaracija sa svim podacima o proizvodu, sastojcima, proizvođaču, roku trajanja, datumu proizvodnje….

- Potvrde u redovnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji

- Potvrde o redovnom testiranju proizvoda, bakteriološke i ostale nalaze…

- Certifikate i VS za sve sirovine

- Dezo barijere i sve što je potrebno u obrani od C19

- Morate čistiti ispred radnje kad je snijeg, pisati upozorenja za ledenice...

- Dozvole za neonske reklame, tende, stol vani

- Periodične i ostale preglede za automobile

- Dezinfekciju dostavnog automobile

… I još mnogo toga.

Nije jednostavno, ali ispunjavajte uvjete, držite se zakona i prijavljujte inspektore/inspektorice koji ne obavljaju svoj posao kako treba, koji su bezobrazni i koji traže mito.

Tagovi: