NOVA LOKACIJA
Sjedište Union banke d.d. Sarajevo na novoj lokaciji
Manager.ba 02 ožujka, 2018

– Sjedište Union banke d.d. Sarajevo, od 2018. godine je na novoj lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 19, u sarajevskom naselju Skenderija. 

Nova zgrada sjedišta u potpunosti je adaptirana i prilagođena  potrebama suvremenog bankarstva. Kao jedina komercijalna banka sa većinskim državnim vlasništvom u FBiH, Union banka  je u prethodnim godinama zabilježila značajan rast i najveća je banka u većinskom domaćem vlasništvu. 

„Preseljenje u novu poslovnu zgradu predstavlja još jedan korak u provedbi strategije Union banke i ispunjavanju ambicioznih planova jedne od najbrže rastućih banaka na bh. tržištu. Novi prostori su u potpunosti prilagođeni za rad i poslovanje banke, nabavljena je najsuvremenija oprema koja će omogućiti pružanje kvalitetnih bankarskih usluga postojećim, ali i svim novim klijentima Union banke“, izjavio je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union banke.

U skladu sa misijom i korporativnim vrijednostima Union banke, koje su između ostalog usmjerene i na društveno odgovorno poslovanje i pomoć zajednici u kojoj radi, umjesto svečanosti povodom otvorenja nove zgrade, Uprava Union banke donijela je odluku da sredstva preusmjeri za pomoć ustanovama koje u Federaciji BiH brinu o starijim i nemoćnim osobama. Namještajem i krevetima opremljen je dio smještajnih kapaciteta Gerontološkog centra u Sarajevu, Doma za stara lica u Zenici i dvije lokacije Centra za stara i iznemogla lica/osobe u Mostaru,  čime su poboljšani uvjeti za boravak u ovim ustanovama.

Union banka je na novoj lokaciji, za sve postojeće i nove klijente, pripremila mnogobrojne proizvode i usluge uz odobravanje i realiziranje potrošačkih gotovinskih kredita u periodu od 01.03. – 01.05.2018. godine bez naknade.

 

 

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2