POZIV
Raspisan tender: 9,7 milijuna KM za obnovu naftnog terminala u Bihaću
manager.ba/akta.ba BiH 01 prosinca, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) je 9.700.000, 00 KM.

 

Operator -Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo raspisali su tender za rekonstrukciju terminala tečnih naftnih goriva u Bihaću.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) je 9.700.000,00 KM.

"Rekonstrukcija terminala planira se u skladu s Glavnim-izvedbenim projektom, što podrazumijeva nabavku, isporuku, ugradnju i funkcionalno povezivanje opreme, nabavku materijala, izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje, probni rad i puštanje u pogon, a prema sadržaju i opisu iz Tehničkih zahtjeva i specifikacija", navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Ponude se dostavljaju na protokol Ugovornog organa ili putem pošte, na adresu Ugovornog organa, u zatvorenoj kuverti ili paketu do 11.01.2021. godine, do 12.00 sati.

U skladu sa članom 64. Zakona, kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Podsjetimo, obnovom terminala Federacija ispunjava jedan od zahtjeva Energetske zajednice, a to je osiguravanje naftnih rezervi za 90 dana. U ožujku/martu ove godine svečano je otvoren obnovljeni terminal u Živinicama, kada je najavljen plan da se 2021. završi prva faza u Bihaću za koju su osigurana sredstva, a potom i druga faza u Živinicama. 

Tagovi:
Povezani članci

1

2