PRAVILNIK O KUPCIMA - PROIZVOĐAČIMA EL. ENERGIJE RS
Proizvedena energija neće se moći prodati nego samo kompenzirati potrošena
Manager BiH 05 rujna, 2023

 

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS), nakon skoro dvije godine od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije, usvojila je Pravilnik o kupcima – proizvođačima električne energije. Iako je najavljivan kao konačni korak ka proznavanju građana kao proizvođača električne energije, oni ipak neće moći "zaraditi" proizvodnjom, nego samo kompenzirati potrošenu električnu energiju. 

 

Pravilnikom je regulirano tko i na koji način može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast.

Prema Pravilniku solarna se elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi certifikat za postrojenje.


Tko izdaje certifikate za kupce -proizvođače

Certifikat za elektranu kupca-prozvođača instalirane snage do 50 kW izdaje nadležni operator distribucijskog sustava, kao sastavni dio deklaracije o priključku, na osnovu potvrde o izvedenosti radova pravne osobe koje vrši izgradnju elektrane, i uz ispunjenje ostalih 7 uvjeta propisanih aktima o priključenju po pojednostavljenoj proceduri.

Certifikat za elektranu kupca-proizvođača instalirane snage jednake ili veće od 50 kW izdaje Regulatorna komisija u skladu s Pravilnikom o izdavanju certifikata za priozvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju korištenjem obnovljivih izvora energije.


Birokratske procedure

Izgradnja elektrane kupca-proizvođača vrši se na osnovu građevinske dozvole pribavljene u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast građenja, osim u slučaju kada se na objektu koji ima građevinsku dozvolu, u sklopu adaptacije objekta, vrši izgradnja elektrane kupcaproizvođača koja koristi obnovljive izvore energije snage do 50 kW.

"Кrajnji kupac koji želi izgraditi elektranu za vlastite potrebe dužan je, prije početka izgradnje, između ostalog, pribaviti odgovarajuću elektroenergetsku suglasnost od nadležnog operatora distribucijskog sustava u skladu sa propisima", navodi se u Pravilniku.

Izgradnju elektrane kupca-proizvođača vrši pravna osoba koje ima odgovarajuću licencu za izvođenje elektroenergetskih postrojenja, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građenja.

Prilikom izgradnje proizvodnog objekta i priključenja na mrežu kupac - proizvođač ima obvezu snositi troškove opremanja/prilagođavanja primopredajnog mjernog mjesta za stjecanje statusa kupca-proizvođača u ovisnosti od odabrane sheme obračuna preuzete i predate proizvedene energije.

Kupac ima pravo proizvoditi električnu energiju, skladištiti je, a eventualni višak isporučiti u elektro mrežu, a primjenjivaće se shema neto mjerenja.


Nema zarade, samo kompenzacija utrošenog

Ukoliko je tijekom obračunskog razdoblja kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredno obračunsko razdoblje u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete s mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu. Ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaćat će razliku u cijeni.

Prema usvojenom Pravilniku opskrbljivač koji vrši opskrbu kupca-proizvođača primjenom shema neto mjerenja ili neto obračuna dužan je preuzeti višak proizvedene električne energije koji se isporuči u mrežu, ponuditi ugovor o opskrbi kupcu-proizvođaču najkasnije 15 dana od dana prijema obavještenja od operatora distribucijskog sustava. 

Opskrbljivač vrši finalni obračun količina predate i preuzete električne energije 1. travnja tekuće godine za prethodno dvanaestomjesečno razdoblje, pri čemu kupac-proizvođač nema pravo na nadoknadu viška predate električne energije koji preostane nakon finalnog godišnjeg obračuna

 

Manager.ba

Povezani članci

2

Najnovije vijesti
Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim