PROJEKTI
Priprema se izgradnja Sarajevske obilaznice LOT 3
manager.ba/akta.ba BiH 04 ožujka, 2022
Izvor fotografije:
akta.ba

Ovo je urađeno jer je na trasi Sarajevske obilaznice došlo do izmjene projektnog rješenja, a samim tim i do izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu njene izgradnje iz novembra 2021. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili dijelovi ranije potrebnih u manjim površinama.

 

Autoceste FBiH objavile su javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice LOT 3, dionica Butile – Vlakovo – Mostarsko raskršće na Koridoru 5C.

"Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Ilidže - k.o. Vlakovo i k.o. Blažuj radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice LOT 3 Butile – Vlakovo – Mostarsko raskršće, na Koridoru 5C", navedeno je u oglasu.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija na zadnjoj sjednici, dopunila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće.

Ovo je urađeno jer je na trasi Sarajevske obilaznice došlo do izmjene projektnog rješenja, a samim tim i do izmjene i dopune elaborata eksproprijacije za potrebu njene izgradnje iz studenog/novembra 2021. godine, kojim su obuhvaćene nove parcele ili dijelovi ranije potrebnih u manjim površinama.

Naročito je važno da nekretnine koje su predmet eksproprijacije nadležni organ svojim aktom precizno odredi, a radi izgradnje objekata.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja.
 

Povezani članci

1

2

Tagovi:
Najnovije vijesti
Video
ANER KRUŠKONJA, OBRTNIČKA KOMORA HNŽ
Koliko se danas isplati biti obrtnik
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!