EU POVELJA O MALOM BIZNISU
Prilagoditi politike za mala i srednja poduzeća
Manager BiH 20 lipnja, 2024

Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća ključna je za ekonomski napredak, nužna je veća saradnja javnog i privatnog sektora u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta, zaključeno je tijekom završnog događaja "EU Povelja o malom biznisu - Politike MSP-a za potrebe MSP-a?" u okviru projekta "Inovacije i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME". 

 
Cilj projekta vrijednog 6,1 milijun eura, koji sufinancirajuju Europska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ) a provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, stvaranje je povoljnog okruženje za mala i srednja poduzeća kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije.

U suradnji s partnerima Regionalnog programa Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) za jugoistočnu Europu, realizirane su brojne aktivnosti čiji cilj je bio unaprijediti okvirne politike za potporu inovacijama u malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na njihovu bolju usklađenost s potrebama malih i srednjih poduzeća, ali i na unaprjeđenju provedbe i praćenja rezultata provedenih politika u ovoj oblasti.

- Tijekom realizacije projekta, osigurali smo potporu snimanju stanja i potreba tržišta poslovnih usluga u BiH, ažuriranju akcijskih planova za potporu inovacijama u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, a za potrebe partnerskih ministarstva koji sudjeluju u radu neformalne radne skupine za provedbu EU Akta o malom biznisu u BiH, razvijena je i platforma za praćenje i ocjenjivanje rezultata politika za podršku malim i srednjim poduzećima. Zajedno s našim partnerima iz javnog i privatnog sektora, organizirali smo i javno-privatne dijaloge o raznim temama bitnim za mala io srednja poduzeća (inovacije, zelena tranzicija, cirkularna ekonomija,...) te radili na preporukama za unaprjeđenje eTrgovine u BiH - rekao je Donald Prohaska, zamjenik voditeljice projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME.

Projektne aktivnosti su se bazirale na zaključcima i preporukama OECD-ovog SME Policy Index-a 2022, SME Policy Index: Western Balkans and Turkey 2022 – eu4digitalsme te su imale za cilj unaprijediti kapacitete javnog sektora, konkretno kreatora MSP politika u BiH.

Sudionicima su predstavljeni i glavni rezultati trogodišnjeg rada u oblastima poslovnih usluga za MSP te unaprjeđenja sustava monitoringa i evaluacije u procesu izvještavanja institucija i kreatora MSP-politika.

Razgovarano je i o tome koliko se u praksi malih i srednjih poduzeća koriste poslovne usluge, odgovaraju li ponuda i potražnja poslovnih usluga jedna drugoj, ali i o e-trgovini kao instrumentu za unaprjeđenje poslovanja malih i srednjih poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu.


PR | Manager.ba

Tagovi:
Najnovije vijesti
Video
DAMIR UZUNOVIĆ, BUYBOOK
Mi smo išli naopačke
JASMIN BADŽAK, EUROSJAJ
Moj radni dan traje 24 sata, ali uživam u svom poslu!
DIREKTNA SURADNJA
ASA Bolnica i AKH iz Beča donose izvrsnost u zdravstvu