KOMPANIJE
Poziv firmama za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Njemačkoj
Manager.ba/akta.ba BiH 24 srpnja, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Vanjskotrgovinska komora BiH, u suradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, objavila je Javni konkurs/natječaj za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj u detašmanskoj 2019/2020. godini.

Ukupan kontingent od 2000 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se po djelatnostima.

Pravo sudjelovanja na Javnom konkursu/natječaju imaju poduzeća građevinske, izolaterske i ostalih djelatnosti, šifre 10,40,50,60,61 i 70 - po njemačkim propisima,  koji ispunjavaju općte zadate uvjete.

Za ostvarivanje prava na sudjelovanje u raspodjeli detašmana, poduzeća moraju ispunjavati određene uvjetee, kao su je da imaju registrirano predstavništvo poduzeća u SR Njemačkoj,da imaju minimum 15 stalno zaposlenih radnika na radovima u BiH iz okvira djelatnosti za koju konkuriraju, da je poduzeće u potpunosti izmirilo sve obaveze i sl.

Prijave na Javni konkurs/natječaj za raspodjelu podkontingenata detašmana, sa traženom dokumentacijom, za poduzeća sa područja entiteta FBiH, RS i preduzeća Distrikta Brčko podnose se u zatvorenim kovertama u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/natječaja.

Tagovi:
Povezani članci

1

2