PROJEKTI
Počinje projekt "Obrti nude budućnost"
manager.ba/akta.ba BiH 24 studenog, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Rezultati projekta će ujedno biti osnova za buduće slične inicijative, s posebnim fokusom na prenos vještina i znanja u Bosnu i Hercegovinu. Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u suradnji s njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji bosanskohercegovačke radne snage, održavanju konkurentnosti bosanskih firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj Bosni i Hercegovini.

 

Dogovor o suradnji na projektu "Obrti nude budućnost" (HabiZu) između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke potpisan je u petak.

Projekt će s njemačke strane implementirati Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad SR Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a s bosanskohercegovačke strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Ovaj projekt je izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu suvremena znanja i vještine u skladu s njemačkim obrazovnim i stručnim standardima. Rezultati projekta će ujedno biti osnova za buduće slične inicijative, s posebnim fokusom na prenos vještina i znanja u Bosnu i Hercegovinu. Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u suradnji s njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji bosanskohercegovačke radne snage, održavanju konkurentnosti bosanskih firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj Bosni i Hercegovini.

Ciljna grupa za učešće u projektu su sobe s diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (prema njemačkom sistemu). Kandidati mogu biti nezaposlene osobe bez radnog iskustva ili osobe koje imaju radno iskustvo, ali nakon kojeg su nezaposleni određeni period.

Cilj projekta je povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalificiranih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trogodišnjeg trajanja projekta.

Svi zainteresirani kandidati se mogu osobno prijaviti na javni poziv koji će biti otvoren do 04.12.2020. godine, a sudionici projekta će biti odabrani putem online intervjui. Odabrani kandidati će od ožujka/marta 2021. godine učiti njemački jezik u Bosni i Hercegovini, a nakon položenog testa će ići na dokvalifikaciju koje će za njih organizirati obrtničke komore u Koblenzu, Munchen i Potsdamu. Svim kandidatima će biti plaćeni troškovi smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj.

Sve aktivnosti u projektu će financirati Savezne agencije za rad SR Njemačke sa svojim partnerima.

Javni poziv za prijavu je objavljen, a rok za prijavu je 04.12.2020. godine. U skladu s epidemiološkom situacijom, sve aktivnosti u ovoj godini će biti realizirane putem online sistema: prijave za učešće, intervjui i drugo.

Tagovi:
Povezani članci

1