PROJEKTI
Otvorena vrata ka početku izgradnje Avaz Ski Towera
Manager.ba/akta.ba BiH 11 siječnja, 2020

Radi se o investiciji vrijednoj oko 100 milijuna eura u okviru koje će biti izgrađen toranj visok oko 250 metara s 55 katova i oko 500 garažnih mjesta.

 

Općinsko vijeće Centar na zadnjoj sjednici usvojilo je Odluku o usvajanju izmjena i dopuna, te o provođenju izmjena i dopuna UP „Centrotrans“ Alhos – I faza.

Usvajanjem ove odluke otvoren je put za izgradnju Avaz Ski Towera.

Radi se o investiciji vrijednoj oko 100 milijuna eura u okviru koje će biti izgrađen toranj visok oko 250 metara s 55 katova i oko 500 garažnih mjesta.

Osim navedene odluke Vijeće je usvojilo i odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Skenderija“ – za lokalitet između ulica Skenderija i Podgaj, te prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune RP Gradski park „Betanija“.

Većinom glasova je usvojen i prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune UP „Kvadrant Sirano-Pozorište mladih“-za lokalitet hotel Pošta.

Tagovi:
Povezani članci

1

2