JAVNI POZIV
Otvoren poziv za masovnu akciju pošumljavanja u KS, konačni cilj 500.000 sadnica
manager.ba/akta.ba BiH 22 listopada, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Akcija pošumljavanja planirana je u dvije faze, i to jesenja i proljetna, a u okviru njih je planirano zasađivanje najmanje 500.000 sadnica različitih kultura drveta.

 

Na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Vlada KS je jučer je usvojila Odluku za realizaciju akcije masovnog pošumljavanja na širem području Kantona Sarajevo.

Na istoj sjednici Vlada je usvojila i Odluku o imenovanju članova Organizacionog odbora koji će u narednom periodu raditi na pripremi i realizaciji svih planiranih aktivnosti u okviru ove akcije, a kojeg čine predstavnici resornih ministarstava, kantonalnih poduzeća, udruženja poslodavaca i inženjera i tehničara šumarstva.

Akcija pošumljavanja planirana je u dvije faze, i to jesenja i proljetna, a u okviru njih je planirano zasađivanje najmanje 500.000 sadnica različitih kultura drveta.

"Živimo vrijeme globalnih klimatskih promjena, povećane emisije štetnih plinova, nestašice vode i  drugih ekoloških izazova. Uvažavajući sve navedeno, a posebno značaj šuma, koje upijaju štetne čestice ugljičnih emisija, koje su u Sarajevu posebno izražene u zimskom periodu, te s ciljem očuvanja i unapređenja biodiverziteta šuma, odnosno zaustavljanja gubitka i degradacije šumskih ekosistema, kao i promoviranja njihove obnove, tijekom mjeseca novembra planiramo veliku, masovnu akciju pošumljavanja na području Kantona", najavio je ministar privrede Adnan Delić.

Dodao je da ova akcija, osim ekološkog ima i edukativni karakter i buđenje svijesti o važnosti zdrave životne okoline, posebno kod mladih naraštaja.

"Kako bismo pospješili značaj ekološke svijesti kod građana svih starosnih skupina, a posebno mladih, akciju smo planirali realizirati u suradnji s ministarstvima za odgoj i obrazovanje, te za nauku, visoko obrazovanje i mlade, koji će pozvati sve obrazovne ustanove s područja Kantona da nam se pridruže u ovoj akciji. S obzirom na to da je u novembru i Dan državnosti Bosne i Hercegovine, želja nam je da svi zajedno darujemo našoj domovini sadnice koje će ostati trajno dobro generacijama koje dolaze. Cilj nam je i da na ovaj način obilježimo ovaj značajni datum i dan koji će naša djeca pamtiti", pojasnio je ministar Delić.

Kako je naveo ministar, deceniju iza nas obilježila su nastojanja da se postigne održivi razvoj šumskog ekosistema, a decenija pred nama u znaku je pokretanja i oživljavanja ovog ekosistema na globalnom svjetskom nivou. Istakao je da svi zajedno moramo uložiti trud kako bismo pronašli odgovore  na erozivnu ekološku krizu, posebno zagađenost zraka koja je u Sarajevu iz godine u godinu sve izraženija.

"Moramo sebi postaviti visoke ciljeve i stremiti istinski održivim razvojnim rješenjima. Mi smo mala zemlja, ali imamo veliko šumsko bogatstvo koje je posljednjih sto godina dosta iscrpljeno i ova akcija masovnog pošumljavanja u Kantonu Sarajevo naš je način da damo doprinos obnavljanju šumskog biodiverziteta, ali i unaprijedimo kvaliteta životne sredine u našem Kantonu", kazao je ministar Delić.

Kako bi akcija postigla željeni uspjeh, u organizaciju i realizaciju iste uključit će se, Odlukom Vlade i Udruženje poslodavaca KS, resorna ministarstva, Uprava za šumarstvo, sva kantonalna komunalna javna poduzeća, kao i poduzeća iz resora privrede, te Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH, dok su poziv za učešće dobila i sva planinarska i lovačka udruženja s područja našeg kantona.

Osim toga, poziv je otvoren i za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i druge zainteresirane organizacije i udruženja građana u Bosni i Hercegovini.

Realizator akcije je poduzeće "Sarajevo – šume" koje je već počelo s pripremom i označavanjem terena za pošumljavanje, kako bi isto bilo efektivno i kvalitetno provedeno.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

Tagovi: