Otkriveno nalazište zlata na Brežanima kod Srebrenice - Drina resurs planira dalja rudna istraživanja u BiH
manager.ba/ba.ekapija.com 28 studenog, 2022

Generalni direktor firme Drina resurs iz Srebrenice Aleksandar Mišković rekao je na prezentaciji dosadašnjih rezultata geoloških istraživanja koja su izvršili na području ove opštine da je na lokalitetu Brežani otkriveno zlato na dubini od 80 metara.
 

- Rano je govoriti o količini i procentima tog metala u toni rude, ali je pouzdano utvrđeno da se nalazi u rudnoj strukturi - naveo je Mišković.

Govoreći o rezultatima rada firme Drina resurs, koja posluje u sastavu kanadske kompanije Terra Balcanica iz Vankuvera, Mišković je rekao da su ove godine obavili bušenja ukupno oko 1.900 metara na lokalitetima Čumavići, Olovine i Brežani i da su rezultati obećavajući i optimistični.

- Ove godine testirali smo svoje pretpostavke, planove i projekte, a u idućoj godini planirano je 10.000 metara bušotina, od 50 do 500 metara dubine, i dolazak do boljih, pouzadnijih i preciznijih saznanja o veličini rudnih nalazišta, njihovim dimenzijama i obliku, količini i sastavu rudnih ležišta i dubini na kojoj se nalaze - objašnjava Mišković.

On je precizirao da su na lokalitetu Čumavići, na dubini od 50 metara otkrili srebrno-cinkanu i olovnu rudu sa većom primjesom antimona i manjom primjesom zlata, a da su u Brežanima otkrili zlato na 80 metara dubine i da očekuju da će u dubokoj zoni doći do bakra u Brežanima i Olovinama.

- Ovo je bila godina dokazivanja naših hipoteza, a iduća treba da donese precizne podatke o nalazištima - tvrdi Mišković.

Na pitanje Srne da li je Drina resurs, kako se u javnosti spekuliše, sestrinska firma sa kompanijom Rio Tinto koja vrši geološka istraživanja u Srbiji čime je izazvala proteste građana zbog opasnosti od zagađivanja prirode, Mišković je rekao da nije, ali da Terra Balcanica, osim u Republici Srpskoj, obavlja geološka istraživanja i u Srbiji i Federaciji BiH.

Mišković kaže da ne koriste rezultate istraživanja koja je vršila Austrougarska na ovom području, ali da su zahvalni za omogućavanje pristupa jugoslovenskoj geološkoj dokumentaciji te lokalnoj vlasti i stanovništvu za dobru saradnju.

On je posebno naglasio da su zakoni u Republici Srpskoj povoljni za investiranje i da ova firma želi da postane jedna od vodećih istraživačkih firmi u ovom regionu.

Mišković je dodao da su i u Srbiji povoljni zakoni za investiranje, što nije slučaj u FBiH kada su u pitanju zakoni u vezi sa geološkim istraživanjima i rudarstvom, ali da je počelo njihovo usklađivanje, što će doprinijeti efikasnijoj saradnji i omogućavanju investiranja.

On je precizirao da su zainteresovani za istraživanja nalazišta mangana u rejonu Maine u ilijaškoj opštini.

- Firma Terra Balcanica investira u geološka istraživanja u srebreničkoj i bratunačkoj opštini, a nakon toga i rezultata koje će se dobiti stručnim analizama, odlučiće se da li će se pristupiti izradi projektne dokumentacije i eksploatacije tih ležišta rude i po kojim uslovima - naveo je Mišković.

On je rekao da su na osnovu ranijih saznanja i istraživanja radili geološka bušenja u Čumavićima i Olovinama, a da su sami otkrili rudna ležišta na Brežanima.

Mišković je dodao da sada vrše detekciju strukture i količine rude te veličina i izgleda ležišta rudnih zaliha različitim načinima bušenja, sa mnogo boljom tehnologijom od predratne, jugoslovenske, kada su izvođena samo vertikalna bušenja i, iz nepoznatih razloga, nije se istraživalo prisustvo zlata u rudi.

Mišković ukazuje da su obavili analize vazduha, vode i zemljišta prije početka geoloških istraživanja i da redovno prate da li dolazi do promjena nakon početka bušenja i istraživanja prisustva ruda te da do sada nisu zabilježene nikakve promjene i da maksimalnu brigu posvećuju zaštiti prirode poštujući najmodernije svjetske standarde u toj oblasti.
 

Najnovije vijesti
Video
IVICA JAKIĆ
Od fotografa glazbenih zvijezda do vizionara goriva budućnosti
JELENA ČAČULOVIĆ, WELTPLAST
Tvrtku tretiramo kao dijete u obitelji
PREDRAG ČOVIĆ, PREMIJER ZHŽ
Vratite se ovdje