PROJEKTI
Obnova zgrade "NAMA" u Mostaru: Nacionalni spomenik BiH postaje hotel visoke kategorije
manager.ba/akta.ba BiH 25 veljače, 2022
Izvor fotografije:
akta.ba

Procijenjena vrijednost nabavke je 85.470 KM bez PDV-a, koliko je i planirano u planu javnih nabavki za 2022. godinu.

 

Grad Mostar objavio je otvoreni postupak javne nabavke za izradu idejnog projekta rekonstrukcije i rehabilitacije objekta "NAMA", bivše zgrade Općine Mostar koja je proglašena nacionalnim spomenikom BiH.

Prema projektnom zadatku, idejni projekt predstavlja urbanističko, prostorno i tehničko rješenje budućeg objekta multifunkcionalne namjene, predominantno hotela visoke kategorije, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost nabavke je 85.470 KM bez PDV-a, koliko je i planirano u planu javnih nabavki za 2022. godinu.

Postojeća katnost objekta je podrum (dio) + prizemlje + 2 odnosno 3 sprata. Bruto površina koju objekt zauzima je cca 1.350 m. 

"Regulativnim planom povijesnog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine, predviđena je povijesna rekonstrukcija objekta sa izgradnjom podzemne garaže, tako da bi novoprojektirani objekat uz zadržavanje katnosti osnovnog vanjskog gabarita imao izgrađenu površinu 10.500 m, a korisnu površinu 8.400 m", dodaje se.

U tehničkim specifikacijama se ističe da će idejni projekt predstavljati skup odvojenih i međusobno usaglašenih faza projekta povezanih u jednu cjelinu, a u skladu sa zahtjevima predviđenim zakonskom regulativom koja je na snazi u oblasti zaštite građevinskog nasljeđa u BiH, kao i propisima i standardima struke. 

Planirano je da se projektna dokumentacija radi u dvije etape. Prva etapa je izrada više varijantnih idejnih rješenja i odabir optimalnog rješenja, a druga etapa je izrada kompletnog idejnog projekta. Idejni projekt mora sadržavati sljedeće projekte struke: arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt elektroinstalacija, projekt hidrotehničkih instalacija i projekt mašinskih instalacija.

Rok za izradu prve faze je 30 dana, analiza i odabir optimalnog rješenja od strane investitora je 15 dana i rok za izradu druge faze je 45 dana. Ukupni rok izvršenja je 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora.

Inače, radi se o jednoj u nizu javnih zgrada širom Mostara koje i 30 godina nakon rata stoje u ruševnom stanju i predstavljaju opasnost za prolaznike i promet. Grad Mostar je više puta dobijao opomenu od inspekcije zbog stanja u kojemu se nalazi ova zgrada koja je u sklopu nacionalnog spomenika "Povijesno gradsko područje Mostara".

Izgrađena je 1900. godine, a 1992. je teško oštećena i djelomično je izgorjela. Radi se o zgradi Vojne komande iz austrougarskog razdoblja, popularno nazvanoj NAMA (narodni magazin) u vrijeme kada je bila robna kuća sedamdesetih godina 20. stoljeća. 

Prije dvije godine radilo se na uklanjanju nestabilnih dijelova zgrade NAMA, a Agencija Stari grad Mostar je ugovor potpisala sa izvođačem Građevinar Fajić d.o.o. Mostar u vrijednosti od 144.535 KM.

Podsjetimo, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Mostar usvojen Zaključak o ruševinama koji je jedan od brojnih gorućih problema u ovome gradu.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: