JAVNI POZIV
Objavljen treći poziv: Svjetska banka nudi pomoć u pronalasku posla ženama i mladima
manager.ba/akta.ba BiH 15 travnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

 

Svjetska banka je objavila treći poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u cijeloj Bosni i Herecgovini, da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:

 • Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja
 • Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.
 • Obuku za ponuđeni posao
 • Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl. 

 

U skladu sa ciljanim skupinama projekta definiranim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su prijavljeni na birou za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt)
 • da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili
 • mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.

 

Žene se mogu prijaviti za podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uvjete.

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite).

Ovaj poziv ostaje otvoren do 29.04.2021.

Korisnici projekta su nezaposlene mlade osobe i žene svih dobi koji su dugoročno nezaposleni ili koji su ostali bez posla tokom pandemije koronavirusa. 

Radi se o pilot projektu koji će se implementirati do travnja/aprila 2022. godine u dva kantona: Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

U okviru ovog projekta korisnicima ćemo pružiti razne vrste podrške u pronalaženju posla kao što su: savjetovanje, obuke za traženje posla, obuke za „soft“ vještine,  obuke za posao, spajanje sa poslodavcima, financijska podrška u otklanjanju prepreka za zapošljavanje poput troškova prijevoza, brige za djecu i sl.

 • Connect Agencija
 • LRC d.o.o. Sarajevo
 • Connect Agencija
 • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: