JAVNI POZIV
Objavljen poziv: Vlada FBiH sufinancira projekte jedinica lokalne samouprave
manager.ba/akta.ba BiH 03 srpnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sve jedinice lokalne samouprave, a prednost će imati projekti koji su visokog stupnja zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te direktno doprinose boljem kvalitetu života.

 

Vlada Federacije BiH će sufinancirati projekate od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, saznaje poslovni portal Akta.ba.

Poziv za podnošenje prijava već je objavljen i odnosi se na realizaciju projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini kao i financijsku pomoć budžetima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda u cilju osiguranja funkcioniranja ovih nivoa vlasti.

Kako je navedeno u pozivu gradovi i općine se mogu prijaviti za projekte iz sljedećih oblasti: putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.); komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.); objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.); ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.); financijska pomoć budžetima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sve jedinice lokalne samouprave, a prednost će imati projekti koji su visokog stupnja zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te direktno doprinose boljem kvalitetu života.

Maksimalna vrijednost financiranja po svim projektima područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 900.000 KM.

Javni oglas ostaje otvoren do 14.07.2020.godine.

Tagovi:
Povezani članci

1

2