SVJETSKI DAN ŠTEDNJE
NUMIZMATIKA: Novac kralja Tvrtka II. na markama HP Mostar
Manager.ba BiH 31 listopada, 2018

Na Svjetski dan štednje Hrvatska pošta (HP) Mostar izdala je dvije prigodne poštanske marke „Numizmatika – Novac kralja Tvrtka II.“ 

Bosanskim kraljevstvom u prvoj polovici 15. stoljeća vladao je kralj Tvrtko II. koji se uzdigao na prijestolje dva puta.

Prvo razdoblje vladavine trajalo je od 1404. do 1409. godine, a drugo od 1420. do 1443. godine.

Tvrtko II. ostavio je vidljive tragove u povijesti srednjovjekovne bosanske države na političkom, ekonomskom i kulturnom polju.

 

 

Nakon što se dugo vremena u Bosni koristio dubrovački i mletački, počeo je kovati svoj novac.

Poznate su tri vrste Tvrtkova novca: groš, dinar i poludinar.

Ovaj novac predstavlja i tipološku novinu u bosanskoj kovnici.

Napušta se praksa da se s jedne strane nalazi lik vladara, a s druge lik Isusa Krista.

Na novcu kralja Tvrtka II. na aversu se nalazi kraljevska titula i grb, a na reversu lik svetoga Grgura Nazijanskog.

Na markama su prikazani dinar i groš koji se nalaze izloženi u Muzeju Franjevačkog samostana Duha Svetoga u Fojnici. 

Autor maraka, koje se u poštanskom prometu nalaze od 31. listopada 2018. godine je Manlio Napoli.

Ovo izdanje, kao i starija izdanja poštanskih maraka HP Mostar, mogu se kupiti jednostavno i online preko web shopa www.epostshop.ba 

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1