PROJEKTI
Malcom otkriva detalje o gradnji kod hotela Pošta
manager.ba/akta.ba BiH 15 srpnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Informacija o planiranoj gradnji objekta, koji bi se trebao zvati upravo "Malcom", izazvala je mnogo pažnje u javnosti.

 

Firma Malcom d.o.o kupila je zgradu bivšeg hotela Pošta prije 15 godina i proteklih godina je pokušavala dobiti potrebne suglasnosti za rekonstrukciju pomenute zgrade, rečeno je ekskluzivno iz ove kompanije za portal Akta.ba.

"Želja vlasnika zgrade je bila da se zadrži postojeći objekt, da se izvrši sanacija istog i da se objekt dovede u stanje za upotrebu, ali, po Stručnom mišljenju Instituta za materijale i konstrukcije - IMK  Sarajevo, zidovi i vertikalni nosivi elementi su pretrpjeli znatna oštećenja i postojeća konstrukcija objekta ne zadovoljava važeće propise vezane za sigurnost na djelovanje potresa", navode iz Malcoma.

Napominju da je mišljenje IMK-a da radove na ojačanju temeljne konstrukcije nije moguće izvesti zbog podzemnih voda, te da je potrebno postojeću konstrukciju razgraditi i izgraditi novu u skladu s važećim propisima, kako bi se otklonili svi problemi vezani za postojeća oštećenja, slijeganje temelja, prisustvo podzemnih voda i otpornost objekta na gravitacijska i seizmička opterećenja.

"Zbog nemogućnosti dovođenja postojećeg objekta u stanje za upotrebu, objekt se godinama ne koristi i njegovo ruševno stanje predstavlja opasnost za sigurnost građana. Iz gore navedenih razloga donesena je odluka o izgradnji novog objekta na lokalitetu postojećeg, pri tome vodeći računa da se ne naruši ambijentalni izgled objekta", kažu investitori.

Kako kažu, prethodnih godina se više puta mijenjalo idejno rješenje objekta koji bi trebao zamijeniti postojeći objekt, a sve s ciljem iznalaženja najboljeg rješenja koje bi bilo prihvatljivo za Grad Sarajevo, Općinu Centar i investitora.

“Aktualni idejni projekt predviđa izgradnju poslovnog objekta “Pošta” katnosti P+4+2 i podzemnom garažom. Idejnim projektom je predviđeno da se na križanju ulica Branilaca Sarajeva i Kulovića, kao i u prizemlju objekta zadrži izvorni izgled fasade”, ističu iz ove kompanije.

Podsjetimo, društvo Malcom d.o.o je osnovano 1990. godine, sa sjedištem u Općini  Centar Sarajevo. Vlasnik firme je Enver Malagić.

Informacija o planiranoj gradnji objekta, koji bi se trebao zvati upravo "Malcom", izazvala je mnogo pažnje u javnosti. Građani su pokrenuli potpisivanje peticije protiv gradnje, a oglasio se i načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i objasnio kako je nestala ideja o spajanju trgova Susan Sontag i Jurislav Korenić.

Tagovi: