mag. psych. Sandro Kraljević

Autor opis: 
Osnivač, vlasnik i direktor Mind Lab-a. Certificirani NLP i mindfulness praktičar. Član je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog udruženja za bihevioralno kognitivne terapije, HR centra, U4HR, te Hrvatske udruge za coaching.
Slika autora: