NOVOSTI
Grad Visoko umanjio zakupnine poslovnih prostora za 50 posto
Manager.ba/akta.ba BiH 15 travnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Umanjenje zakupnine ne odnosi se na javna poduzeća i javne ustanove, državne institucije, političke stranke, banke, pekare, trgovine prehrambenim i mesnim proizvodima.

 

Na prijedlog Štaba civilne zaštite Grada Visoko, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o umanjenju zakupnine poslovnih prostora za mjesec ožujak/mart i travanj/april 2020. godine.

Pravnim i fizičkim licima s kojima je zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora na kojem pravo raspolaganja ima Grad Visoko, umanjit će se zakupnina za 50% za mjesec ožujak/mart i travanj/april 2020. godine, ako se isti bave djelatnošću čiji rad je zabranjen u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Umanjenje zakupnine ne odnosi se na javna poduzeća i javne ustanove, državne institucije, političke stranke, banke, pekare, trgovine prehrambenim i mesnim proizvodima.

Odlukom se također daje ovlaštenje gradonačelnici da dok traje stanje prirodne ili druge nesreće produži period umanjenja zakupnine za poslovne prostore na kojem pravo raspolaganja ima Grad Visoko.

  • Euro-Express d.o.o.
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Euro-Express d.o.o.
Povezani članci

1

2

Tagovi: