NOVOSTI
Grad Visoko umanjio zakupnine poslovnih prostora za 50 posto
Manager.ba/akta.ba BiH 15 travnja, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Umanjenje zakupnine ne odnosi se na javna poduzeća i javne ustanove, državne institucije, političke stranke, banke, pekare, trgovine prehrambenim i mesnim proizvodima.

 

Na prijedlog Štaba civilne zaštite Grada Visoko, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o umanjenju zakupnine poslovnih prostora za mjesec ožujak/mart i travanj/april 2020. godine.

Pravnim i fizičkim licima s kojima je zaključen ugovor o zakupu poslovnog prostora na kojem pravo raspolaganja ima Grad Visoko, umanjit će se zakupnina za 50% za mjesec ožujak/mart i travanj/april 2020. godine, ako se isti bave djelatnošću čiji rad je zabranjen u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa.

Umanjenje zakupnine ne odnosi se na javna poduzeća i javne ustanove, državne institucije, političke stranke, banke, pekare, trgovine prehrambenim i mesnim proizvodima.

Odlukom se također daje ovlaštenje gradonačelnici da dok traje stanje prirodne ili druge nesreće produži period umanjenja zakupnine za poslovne prostore na kojem pravo raspolaganja ima Grad Visoko.

Tagovi:
Povezani članci

1

2