JAVNI POZIV
FZZZ: Javni poziv za sudjelovanje u programima zapošljavanja 28. veljače/februara
Manager.ba/akta.ba BiH 18 veljače, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošljavanja za 2020. godinu. Riječ o Programu sufinanciranja zapošljavanja te o Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start Up.

 

Javni poziv za sudjelovanja aplikanata u oba programa bit će biti objavljeni 28. veljače/februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informirati.

Stručni suradnik za odnose s javnošću FZZZ-a Haris Čuljević na pres-konferenciji je naglasio da je za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 milijuna KM. 

"Cijenimo da s ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, moglo bi da bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba", kazao je Čuljević. 

Rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić predstavio je programe koji će biti implementirani u ovoj godini. 

"Riječ je primarnim programima koje mi već godinama financiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinanciranje zapošljavanja je nešto veća od 51 milijun KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizirani branitelji", kazao je Huskić. 

Ciljna grupa Programa sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020. su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stupanj obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci. 

"Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 milijuna KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH", kazao je Huskić. 

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana, a aplikacije će se moći podnositi putem linka na web portalu FZZZ. 

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u suradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini više od 13.000 osoba potpisalo ugovore.

Tagovi:
Povezani članci

1

2

Video
VIDEO
Kako napraviti poslovni plan: Metoda 10 pitanja
VIDEO
Kako pronaći ideje za biznis?
VIDEO
Maja Miljević: 8 koraka do uspješnog početka biznisa