KOMPANIJE
Elektroprivreda BiH traži konsultanta: Posao vrijedan 2,9 milijuna KM
Manager.ba/akta.ba BiH 12 listopada, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Elektroprivreda BiH kreće u realizaciju projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova na bloku 7 u TE Kakanj. Tender za nabavku konzultantskih usluga za izgradnju postrojenja već je objavljen, a vrijednost radova bez PDV-a je 2.900.000,00 KM.

Rok za prijem ponuda za učešće je 27.11.2019. godine.

Od budućeg konzultanta očekuje se tehnička ili profesionalna sposobnost, odnosno uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima za predmetnu nabavku u zadnje tri godine.

Podsjećamo, TE Kakanj je uključena u Nacionalni plan smanjenja emisija (NPSE) za Bosnu i Hercegovinu, koji je pripremljen prema smjernicama politike Sekretarijata Europske zajednice za izradu Nacionalnog plana smanjenja emisija, objavljenog 19. decembra 2014. godine.

NPSE se odnosi na smanjenje emisija sumpor-dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica iz velikih postrojenja za sagorijevanje.

Povezani članci

1

2

Video
IVAN PAVKOVIĆ
Kod "Šišovića" je naglasak na kvaliteti i domaćoj proizvodnji
ELMA PAŠIĆ
Što sve ustvari predstavlja komunikacijska industrija?
ADNAN SMAILBEGOVIĆ
Vlasti još ne podržavaju naš prijedlog o povećanju plaća za 400 KM
Savjeti