PROJEKTI
Ekološka tranzicija Sarajeva: U tijeku realizacija 64 projekta od 646 milijuna KM
manager.ba/akta.ba BiH 04 studenog, 2020
Izvor fotografije:
akta.ba

Pripremljen je novi Zakon o prostornom uređenju i građenju u Kantonu Sarajevo u kome će biti regulirane krucijalne stvari za Kanton, kao što je zaštita parkovskih površina, izvorišta voda, energetska efikasnost, problem nelegalne izgradnje, način legalizacije i postojanje urbanište grada kao kolektivnog stručnog tijela. Potrebno je donijeti niz akata o reguliranju propuštenih stvari u prethodnim propisima, a što je u skladu i po obavezi svih Europskih direktiva i odluka iz oblasti prostornog uređenja.

 

Sarajevo, kakvo trenutno imamo, nije grad koji može da ponudi zdravo i ugodno življenje njegovih građana, poručio je u svom obraćanju ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić na jučerašnjoj press konferenciji i predstavljanja rada Vlade KS, u proteklih osam mjeseci.

"Kroz 20 godina proteklog djelovanja svih institucija Kantona doveli smo se do situacije, da ako nešto ne poduzmemo, imat ćemo velikih problema u bliskoj budućnosti . Zato sadašnje djelovanje ovog Ministarstva možemo promatrati u pravcu isključivo jednog cilja, a to je da se dosadašnji procesi zaustave i da se promjeni čitava filozofija djelovanja u prostoru", poručio je ministar Kapidžić.

Kao jedini način postizanja tog cilja, prema riječima ministra, jeste promjena urbanizam grada, te potreba da se, po prvi put iza rata, donese vizija prostora za naredni period razvoja Kantona od 20 do 50 godina.

On ističe da taj urbanizam mora biti u skladu s postulatima struke i svim europskim principima zelenih gradova i obnovljivih izvora energije, uz održivo korištenje prirodnih resursa. To je moralna, ali i zakonska obaveza spram usvojenih planova, kao što je KEAP - Kantonalni ekološki plan iz 2015. godine i GCAP – Zeleni akcioni plan iz 2017. godine.

"Da bi došli do tih ciljeva, borba za zemlju, vodu i zrak mora biti konstantna i obavezujuća za sve koji budu dolazili na odgovorna mjesta u ministarstva koja su uključena u to, kao i na odgovorna mjesta svih u lokalnoj samoupravi", stav je ministra Kapidžića. U svrhu ostvarivanja tih ciljeva, u Ministarstvu su pokrenute aktivnosti u dva pravca. Jedan je izmjena postojeće i donošenje nove zakonske regulative, te sprovođenje dosadašnjih studija kao rezultat stručnog istraživanja ove problematike.

Govoreći o usvojenoj zakonskog regulativi u ovom ministarstvu, ministar je podsjetio na usvojenu obavezujuću Odluku o poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, zatim na Strategiju ograničenja korištenja uglja za period do 2031. godine, kao i na Odluku o zabrani korištenja i skladištenja uglja u Kantonu Sarajevo počev od 15.10.2021 godine.

"Pripremili smo novi Zakon o prostornom uređenju i građenju u Kantonu Sarajevo u kome će biti regulirane krucijalne stvari za Kanton, kao što je zaštita parkovskih površina, izvorišta voda, energetska efikasnost, problem nelegalne izgradnje, način legalizacije i postojanje urbaniste grada kao kolektivnog stručnog tijela. Potrebno je donijeti niz akata o reguliranju propuštenih stvari u prethodnim propisima, a što je u skladu i po obavezi svih Europskih direktiva i odluka iz oblasti prostornog uređenja", naglasio je Kapidžić.

Također, urađeni su Planovi upravljanja zaštićenim područjima, Prostorni planovi područja posebnih obilježja za zaštićena područja, Urbanistički plana Grada Sarajeva i urbanistički planovi za Ilijaš, Hadžiće i Trnovo, kao i priprema prijedloga za stavljanje Spomen-parka Vraca u zaštićena područja.

Donesena je i Odluka o privremenim mjerama zaštite ventilacijskih koridora utvrđenih u "Studiji o urbanim ventilacijskim koridorima i utjecaju visokih zgrada" u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona. U okviru sprovođenja dosadašnjih studija i omogućavanja energetske efikasnosti u KS, urađeno je subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima i toplotnim pumpama u Kantonu, te se vrši subvencioniranje plinskih priključaka koje se realizira između Ministarstva i "Sarajevogas" -a.

Provode se projekti energetska efikasnost u javnim objektima u Kantonu za 40 objekata u suradnji s EBRD-om, kao i projekt rekonstrukcije liftova u suradnji s općinama.

Na nedavnoj Međunarodnoj konferenciji ambasador Europske unije u BiH Johan Sattler iznio je alarmantnu i zabrinjavajuću procjeni da se zbog zagađenja zraka u BiH bilježi 3.300 smrtnih slučajeva godišnje.

"To je meni, kao ministru, i ovoj Vladi poznato, ali isto tako nam je poznato da je veliki broj smrtnosti i od zagađene vode. Zato će moje djelovanje biti i van direktne nadležnosti, te ću insistirati na sveobuhvatnom djelovanju svih ministarstava na rješavanju tih problema. Vlada će se potruditi da ekološka tranzicija, koju u budućnosti treba da sprovodimo, neće pasti na leđa građana, nego ćemo uz pomoć EU i naše odgovorno djelovanje spram Budžeta imati dovoljno sredstava da postignemo zacrtane ciljeve. U tom smislu, u suradnji sa Zavodom za planiranje, za period 2021-2023.godine kandidirano je 75 projekata u vrijednosti 713 milijuna KM. Već sada na području Kantona se realizira 64 projekta, čija će vrijednost od 646 milijuna KM uskoro biti vidljiva", poručio je ministar Kapidžić s jučerašnje press konferencije Vlade KS.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
Povezani članci

1

2

Tagovi: