KOMPANIJE
Bosnalijek isplaćuje dividendu 0,59 KM po dionici
manager.ba/akta.ba BiH 04 lipnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Bosnalijek je u 2020. godini ostvario dobit od 8,920.684,00 KM.

 

Najveća bh. farmaceutska kompanija, sarajevski Bosnalijek, isplatit će dividendu dioničarima iz dobiti ostvarene u prošloj godini u iznosu od 5.332.235,33 KM, odnosno 0,59 KM po dionici, odlučila je Skupština dioničara održana 27. svibnja/maja.

Ostatak dobiti ostatak dobiti od 3.588.448.67 KM bit će raspoređen za unapređenje i daljnji razvoj poslovanja Društva.

Bosnalijek je u 2020. godini ostvario dobit od 8,920.684,00 KM.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su na dan donošenja ove odluke registrirani u svojstvu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Dioničarima iz Člana 2. ove odluke dividenda će se uplatiti na njihove bankovne račune,

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeseci od dana prijema pisanih informacija odnosno isprava, a na nju pravo imaju dioničari registrovani u svojstvu dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH na dan donošenja odluke, 27. svibnja/maja 2021. godine.

Najveći dioničari Bosnalijeka su KBC Euro Credit Capital sa sjedištem na Malti sa 23,67 posto, slijede AS Holding sa 15,56 posto, Sberbank BH (skrbnički račun) 8,52 posto, libijski The Economic and Social Development Fund 7,60 posto itd.

  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
Povezani članci

1

2

Tagovi: